Svitlana Urba, Урба Світлана Іванівна
Svitlana Urba, Урба Світлана Іванівна
Doctor of Economics, professor, Department of Economics of Enterprise, Ivan Franko National
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Продовольча безпека в умовах глобалізації
СІ Урба
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
112010
Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні
ПМ Музика, СІ Урба, ЛВ Гончаренко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
92019
Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування
СІ Урба
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
92017
Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 03
СІ Урба
Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019
82019
Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України
СІ Урба, ОЮ Червона
Бізнес-навігатор, 37-41, 2019
62019
Державне регулювання аграрного сектора економіки України
СІ Урба
Львів, 2007, 2007
62007
Інноваційна стратегія як засіб посилення безпеки та конкурентоспроможності економіки України
ІВ Алєксєєв, СІ Урба
Ефективна економіка: електронне фахове видання, 2016
52016
Аграрний сектор у системі забезпечення економічної безпеки України: проблеми теорії та практики: монографія
СІ Урба
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019
42019
Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки
СІ Урба, ІО Івончак
Причорноморські економічні студії, 33-38, 2018
42018
Інструменти реалізації експортного потенціалу аграрного сектора в контексті зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України
СІ Урба
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів …, 2019
32019
Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави
СІ Урба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
32017
Контролінг виконання фінансового плану підприємства
СІ Урба, ОЮ Червона
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 207, 2010
32010
Стратегічні пріоритети інвестиційно-інноваційної модернізації аграрного сектора в системі економічної безпеки України
СІ Урба
ЗБІРНИК ТЕЗ, 31, 0
3
Інвестиційно-інноваційне забезпечення аграрного сектора в системі економічної безпеки України
СІ Урба
Економіка та фінанси, 65-74, 2019
22019
Пріоритетні напрями розвитку потенціалу аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України
СІ Урба
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
22019
Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України
СІ Урба
Інфраструктура ринку, 116-124, 2019
22019
Економічна безпека підприємництва як об’єкт теоретико-методологічного аналізу
СІ Урба, ІО Івончак
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 78-86, 2018
22018
Основні пріоритети Спільної аграрної політики Європейського Cоюзу на 2014-2020 роки
СІ Урба
Формування ринкової економіки в Україні, 124-129, 2014
22014
Політика продовольчої безпеки Японії
СІ Урба
Науковий вісник ЛНУ ім. І. Франка. Формування ринкової економіки в Україні …, 2011
22011
Фінансова стратегія в системі управління активами під приємства за кризових умов господарювання
ОЮ Червона, СІ Урба
Соц.-екон. проблеми сучас. періоду України/НАН України, Ін-т регіон. дослідж …, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20