Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності
Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
662004
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖеК, 2005
412005
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
382003
Моделі оцінки, аналізу та прогнозування економічної безпеки підприємства
ТС Клєбанова, ЄА Сергієнко
Бізнес інформ, 65-72, 2006
29*2006
Совершенствование режимов работы силовых энергетических систем тепловозов
ЕЕ Коссов, ЕН Шапран, ВВ Фурман
Монография. Луганск, Изд. ВНУ им. В. Даля, 2006
25*2006
Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації: монографія
ВС Пономаренко, ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Пономаренко ВС, Раєвнєва ОВ, Степуріна СО–Харків: ВД" ІНЖЕК, 2009
24*2009
Логістика: навч. посіб. для студ. екон. спец.
ОБ Білоцерківський
Х.: НТУ" ХПІ, 2010
20*2010
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук, ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
182012
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
172005
Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки: Навч. посібник
ОМ Сумець
Харків: Міськдрук, 2010
15*2010
Фрикционные материалы на базе углерод-углеродных и углерод-асбестовых волокон для тормозных устройств
ВН Старченко, ВА Гурин, ВП Быкадоров, ЕН Шапран
Железные дороги мира, 38-42, 2006
15*2006
Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
НТУ" ХПІ", 2015
14*2015
Выбор оптимальных решений в условиях неопределенности и кризисных ситуаций
ЮИ Лернер, ВА Мищенко, АН Гаврись
Изд-во «Точка», Харьков, 2012
13*2012
Економіко-математичне моделювання
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва, ОО Замула
НТУ" ХПІ", 2010
12*2010
Методичні вказівки до практичних занять з курсу" Статистика"
ОБ Білоцерківський, ОС Другова
НТУ" ХПІ", 2010
12*2010
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики (Харьков), 27-33, 2012
102012
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств
ОА Сергієнко, МС Татар
Бізнес Інформ, 41-46, 2012
9*2012
Модели дифференциации конкурентных позиций регионов
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:/Під. ред. д. е. н., проф …, 2009
9*2009
Економетрія: навч.-метод. посіб.
ОБ Білоцерківський
Х.: НТУ" ХПІ, 2008
92008
Оценка финансовой конкурентоспособности предприятий на основе использования панельных данных
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія.—Х.: ВД …, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20