Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності
Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2003
662003
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖеК, 2005
432005
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
372003
Моделі оцінки, аналізу та прогнозування економічної безпеки підприємства
ТС Клєбанова, ЄА Сергієнко
Бізнес інформ, 65-72, 2006
29*2006
Совершенствование режимов работы силовых энергетических систем тепловозов
ЕЕ Коссов, ЕН Шапран, ВВ Фурман
Монография. Луганск, Изд. ВНУ им. В. Даля, 2006
25*2006
Логістика: навч. посіб. для студ. екон. спец.
ОБ Білоцерківський
Х.: НТУ" ХПІ, 2010
21*2010
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук, ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
182012
Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки: Навч. посібник
ОМ Сумець
Харків: Міськдрук, 2010
16*2010
Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
НТУ" ХПІ", 2015
13*2015
Выбор оптимальных решений в условиях неопределенности и кризисных ситуаций
ЮИ Лернер, ВА Мищенко, АН Гаврись
Изд-во «Точка», Харьков, 2012
13*2012
Економіко-математичне моделювання
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва, ОО Замула
НТУ" ХПІ", 2010
13*2010
Методичні вказівки до практичних занять з курсу" Статистика"
ОБ Білоцерківський, ОС Другова
НТУ" ХПІ", 2010
13*2010
Фрикционные материалы на базе углерод-углеродных и углерод-асбестовых волокон для тормозных устройств
ВН Старченко, ВА Гурин, ВП Быкадоров, ЕН Шапран
Железные дороги мира, 38-42, 2006
13*2006
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики (Харьков), 27-33, 2012
102012
Економетрія: навч.-метод. посіб.
ОБ Білоцерківський
Х.: НТУ" ХПІ, 2008
102008
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств
ОА Сергієнко, МС Татар
Бізнес Інформ, 41-46, 2012
9*2012
Модели дифференциации конкурентных позиций регионов
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:/Під. ред. д. е. н., проф …, 2009
9*2009
Оценка финансовой конкурентоспособности предприятий на основе использования панельных данных
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія.—Х.: ВД …, 2007
92007
Використання економіко-математичного моделювання для оптимізації систем теплопостачання
ОБ Білоцерківський
Львівська економічна фундація, 2014
7*2014
Mathematical modeling unstationary friction interaction of working elements disc brake locomotive
YY Osenin, I Sosnov
TEKA Commission of Motorization and power industry Agriculture and the …, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20