Підписатись
Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики
Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна політика в сучасному світі та в Україні
О Сергієнко
Україна: аспекти праці 1, 31-37, 2002
1042002
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003
842003
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
772004
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК, 2004
702004
Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки: Навч. посібник
ОМ Сумець
Харків: Міськдрук, 2010
53*2010
Моделі оцінки, аналізу та прогнозування економічної безпеки підприємства
ТС Клєбанова, ЄА Сергієнко
Бізнес інформ, 65-72, 2006
49*2006
Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації: монографія
ВС Пономаренко, ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2009
41*2009
Проектно-логистическое управление ресурсным обеспечением
ИИ Бажин, ВВ Сысоев
Гладкова ОВ, 2005
372005
Совершенствование режимов работы силовых энергетических систем тепловозов
ЕЕ Коссов, ЕН Шапран, ВВ Фурман
Монография. Луганск, Изд. ВНУ им. В. Даля, 2006
34*2006
Логістика: навч. посіб.
ОБ Білоцерківський, ПВ Брінь, ОО Замула, НВ Ширяєва
Харків: НТУ «ХПІ, 2010
33*2010
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
312005
Економіко-математичне моделювання
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва, ОО Замула
НТУ" ХПІ", 2010
242010
Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «інвайронментальна безпека»
МА Мащенко
232017
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502" Економічна кібернетика" денної форми навчання
ТС Клебанова, ВА Курзенев, ВМ Наумов, ЛС Гур'янова, ОІ Черняк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
222015
Економетрика
ОА Сергієнко, ЛС Гур'янова, ТС Клебанова, СВ Прокопович
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2015
22*2015
Фрикционные материалы на базе углерод-углеродных и углерод-асбестовых волокон для тормозных устройств
ВН Старченко, ВА Гурин, ВП Быкадоров, ЕН Шапран
Железные дороги мира, 38-42, 2006
22*2006
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики, 27-33, 2012
212012
Тенденції освітньої міграції та її вплив на інституційне середовище в Україні
СО Степуріна, ВІ Дериховська
Мукачівський державний університет, 2018
202018
Економетрія: навч.-метод. посіб.
ОБ Білоцерківський
Х.: НТУ" ХПІ, 2008
192008
COMPLEX OF MANAGEMENT MODELS OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS FOR STEEL INDUSTRY IN THE CURRENCY INSTABLE ENVIRONMENT.
M Tatar, O Sergienko, S Kavun, L Guryanova
Economic Studies 26 (5), 2017
182017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20