Ivan Khomenko / Іван Хоменко
Ivan Khomenko / Іван Хоменко
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про розрахунок підшипника ковзання з примусовим постачанням мастила
ІМ Хоменко, АК Кобринець
Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту, 18-27, 2008
82008
Методика дослідження параметрів точності регульованої гідростатичної втулки шпиндельного підшипника
ДЮ Федориненко, ОА Плівак, СВ Майданюк, АП Фалалєєв, ...
Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія технічні …, 2012
62012
Тестовая компьютерная автоматизированная программа контроля профессионально-терминологической компетентности будущих учителей физической культуры
ИМ Хоменко, ИД Глазырин
Слобожанський науково-спортивний вісник, 192-196, 2011
42011
Гідродинаміка гідростатодинамічного радіального підшипника ковзання
І Хоменко, М Кіндрачук, О Яхно, А Кобринець
Машинознавство, 29-33, 2009
32009
Розв’язання рівняння Рейнольдса для підшипника ковзання скінченної довжини
ІМ Хоменко, АК Кобринець
Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту, 17-25, 2007
32007
Динаміка зубчастого зачеплення з урахуванням зазору у спряженні зубців
ЮВ Костарчук, ІМ Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 54-60, 2005
32005
Формування термінологічної компетентності та її вплив на успішність навчання з медико-біологічних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури
ІМ Хоменко, ІД Глазирін
Physical education, sport and health culture in modern society, 105-108, 2012
22012
Про розподіл тиску в підшипнику ковзання нескінченної довжини з джерелом мастила
ІМ Хоменко, АК Кобринець
Вісн. Черніг. держ. технол. ун-ту, 45-53, 2007
22007
Гранично допустимий зазор у спряженні зубців зубчастого зачеплення
ІМ Хоменко
Технічні науки та технології, 19-25, 2015
12015
Тенденции и перспективы развития автомобилей
ВІ Кальченко, ІМ Хоменко
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2011
12011
Тенденції і перспективи розвитку автомобілів
ВІ Кальченко, ІМ Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2011
12011
Гранично допустимий знос машин
ІМ Хоменко, МВ Кіндрачук, АК Кобринець
Проблеми тертя та зношування, 28-37, 2010
12010
Особливості розподілу тиску мастила у радіальному підшипнику ковзання
ІМ Хоменко, МВ Кіндрачук, ОМ Яхно, АК Кобринець
Проблеми тертя та зношування, 157-169, 2009
12009
Предельно допустимый зазор для радиального подшипника скольжения со статически не уравновешенным валом
ІМ Хоменко, АК Кобринець
Проблеми тертя та зношування, 34-43, 2008
12008
МЕТОД ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДНИЩЕ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ІМ Хоменко
Технические науки и технологии, 37-43, 2017
2017
Метод програмування для визначення сил, що діють на днище поршня двигуна внутрішнього згоряння
І Хоменко
Технічні науки та технології, 37-43, 2017
2017
Гранично допустимі зазори у віброударних парах
ІМ Хоменко
Технічні науки та технології, 23, 2016
2016
О ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
ІМ Хоменко
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2014
2014
Про побудову зовнішньої швидкісної характеристики автомобільного двигуна розрахунковим методом
ІМ Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
2014
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАДИАЛЬНОМ ПОДШИПНИКЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
ІМ Хоменко, АК Кобринець
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20