Підписатись
Miniailo Viktoriia
Miniailo Viktoriia
Інші іменаМіняйло Вікторія, 0000-0001-5867-7135
State University of Trade and Economics, Department of Financial Analysis and Audit
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Audit in the state economic security system
V Koval, K Nazarova, V Hordopolov, T Kopotiienko, V Miniailo, ...
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
872019
DIGITALIZATION OF AUDIT IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19
MV NEZHYVA Mariia
ВІСНИК КНТЕУ, 123-134, 2020
29*2020
Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, ОА Шевчук
Київ: нац. торг.-екон. ун-т, 2011
212011
Аналіз і контроль процедур державних закупівель
ВП Міняйло
Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»«Менеджмент та підприємництво в …, 2009
152009
Accounting, analysis and environmental audit as an imperative of the development of green economy in the state's economic security system
K Nazarova, V Hotsuliak, V Miniailo, M Nezhyva, V Mysiuk
E3S Web of Conferences 166, 13003, 2020
92020
Forensic-audit as an imperative of economic security and development of the company in the conditions of global transformations
КО Назарова, МО Нежива, ТІ Лосіцька, ВП Міняйло, НЛ Новікова
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (35), 99-106, 2020
82020
Організація електронних державних закупівель
ВП Міняйло
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 36-44, 2012
82012
Фискальная политика
ВПМ ОІ Міняйло
Финансовый директор, 40–46, 2008
8*2008
До питання оцінки ефективності державних закупівель
ВП Міняйло
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 305-313, 2010
72010
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія
ВПМ ЄВ Мних, СВ Бардаш, ОЛ Шерстюк, КО Назарова, ВП Белякова
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2015
6*2015
Методологічні засади контролю закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
ВП Міняйло
Бізнес Інформ, 190-196, 2013
62013
GENDER ANALYSIS OF THE WORKFORCE IN THE SPHERE OF FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES IN UKRAINE.
V Miniailo, K Bezverkhyi, V Hotsuliak, O Miniailo
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice 1 (48), 2023
32023
МОЛОКОПРОДУКТОВИЙ ПІДКОМПЛЕКС УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
МОІ Міняйло В.П., Лінецька Я.В.
"Товари і ринки", 20-36, 2018
32018
Оцінка вибуття запасів
В Міняйло
Дебет-Кредит, 2008
32008
Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств
НВС Комірна О. В., Міняйло В. П., Нежива М. О.
Бізнес-інформ, 314–321, 2020
22020
Розвиток ринку державних закупівель України за умов глобалізації
ОІ Міняйло
Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. М-во освіти і науки України …, 2010
22010
Do pytannia otsinky efektyvnosti derzhavnykh zakupivel
VP Miniailo
Ekonomichni nauky. Seriia: Oblik i finansy 7 (25), 295-303, 2010
22010
Analiz i kontrol protsedur derzhavnykh zakupivel
VP Miniailo
Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta …, 2009
22009
Аудит трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграції та глобалізації
НМО Міняйло В.П.
Бізнес-інформ, 283–288, 2019
12019
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ВП Міняйло, ОІ Міняйло
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20