Ковальова А.М., Ковалева А.М., Алла Ковалева, Алла Ковальова, А.М. Ковалева, А.М. Ковальова, A.M. Kovalyova, A.M. Kovaleva, A.M. Kovaljova, A. Kovaleva, Alla M. Kovaleva
Ковальова А.М., Ковалева А.М., Алла Ковалева, Алла Ковальова, А.М. Ковалева, А.М. Ковальова, A.M. Kovalyova, A.M. Kovaleva, A.M. Kovaljova, A. Kovaleva, Alla M. Kovaleva
професcор кафедры фармакогнозии, НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження фенольних сполук листя евкаліпта
ОМ Кошовий, АМ Комісаренко, АМ Ковальова, ЛМ Малоштан, ...
Фармаком 2 (3), 151-161, 2005
212005
Дослідження фенольного комплексу із трави люцерни посівної
СВ Ковальов, СВ Ковалев, АМ Ковальова, АМ Ковалева, ...
182008
Фінанси фірми: Підручник.
АМ Ковальова, МГ Лапуста, ЛГ Скамай
М.: ИНФРА-М, 2013
92013
Фенольные соединения североамериканских видов рода боярышник
НФ Гончаров, АМ Ковалева, АН Комисаренко
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2008
82008
Розробка метода стандартизації нового лікарського засобу піфламін
АМ Ковальова, ГВ Георгієвський, ВМ Ковальов
Фармаком 2, 92-97, 2002
82002
Проблеми академічного плагіату та авторського права у цифровому просторі України
А Ковальова
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.‒2013.–Ч 21, 61-71, 2013
72013
ПОРІВНЯЛЬНЕ ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ЛИСТІ ТА КВІТКАХ LAMIUM ALBUM L.
АМ Ковальова, АП Осьмачко, ОВ Гончаров, ОВ Очкур
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика Київ, 2012 р …, 2012
72012
Дослідження ізопреноїдного складу та антимікробної активності густого екстракту листя шавлії лікарської
ОМ Кошовий, ЄО Передерій, ТП Осолодченко, АМ Ковальова, ...
НФаУ, 2011
72011
Дослідження складу хлороформної фракції трави маренки запашної
НС Юрченко, ТВ Ільїна, АМ Ковальова, ТВ Ильина, АМ Ковалева
62012
Перспективи створення нового антибактерiального засобу з листя шавлiї лiкарської
ОМ Кошовий, ЄО Передерiй, ОП Гудзенко, АМ Ковальова, ...
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 33-35, 2010
62010
Проблеми академічного плагіату у цифровому просторі України Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць
А Ковальова
Число 21, 61-71, 0
6
Saponins of the extracts of Galium aparine and Galium verum
IL Shynkovenko, ТV Ilyina, АМ Kovalyova, OV Goryacha, ...
52018
A hepatoprotective activity of Galium verum L. extracts against carbon tetrachloride-induced injury in rats
OV Goryacha, TV Ilyina, AM Kovalyova, OM Koshovyi, OV Krivoruchko, ...
52017
Карбоновые кислоты листьев, цветков и плодов донника белого
ИВ Грудько, АМ Ковалева, ТВ Ильина
GISAP. Medical science, pharmacology, 71-73, 2013
52013
Компоненти ефірної олії Galium humifusum Bieb
АМ Ковальова, ТВ ІЛЬїНА, ОВ Горяча
Український біофармацевтичний журнал, 49-52, 2010
52010
Дослідження етилацетатно фракці Melilotus officinalis/tАктуальні питання створення нових лікарських засобівu: Матер
КАМ Грудько IВ, АМ Комісаренко
Всеукр. науковоSпракт. конф. студентів та молодих учених. 16S17 квітня, 51, 2008
52008
Мудрик IМ
ОМ Кошовий, КAМ Комісаренко AМ
Фітотерапія. Часопис. x, 59Ѕ62, 2005
52005
Визначення ліпотропної активності поліфенольних сполук рослинного походження
АМ Ковальова
Вісник фармації, 25-28, 1999
51999
The immunomodulatory activity of the extracts and complexes of biologically active compounds of Galium verum L. herb
IL Shinkovenko, NV Kashpur, TV Ilyina, AM Kovalyova, OV Goryacha, ...
42018
Дослiдження фенольних сполук спиртового екстракту з листя брусницi звичайної
МА Комiсаренко, АС Гейдерих, АМ Ковальова, ОМ Кошовий
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 24-26, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20