Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Західноукраїнський національний університет, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tane.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств
ВМ Рожелюк
К.: ННЦ ІАЕ, 2013
452013
Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 270-274, 2013
332013
Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів
ВМ Рожелюк
Інноваційна економіка, 2011
262011
Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління
ВМ Рожелюк, МЯ Дем'яненко
Облік і фінанси, 2016
212016
Шляхи вдосконалення організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем
ВМ Рожелюк
Облік і фінанси АПК, 2010
212010
Проблемы процесса формирования учетной политики
ВМ Рожелюк
Международный бухгалтерский учет, 2013
202013
Нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета как определяющий фактор его организации
ВН Рожелюк
Бизнес Информ, 2014
152014
Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства
ВМ Рожелюк, НМ Хархут
Економічний аналіз: зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 2008
152008
Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства
ВМ Рожелюк, СВ Питель
Інноваційна економіка, 2009
142009
Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві
П Денчук, В Рожелюк
Аудитор України, 33, 2003
112003
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 114-121, 2014
102014
Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
ВМ Рожелюк
Національна академія аграрних наук України ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016
72016
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні: монографія
РВМ Пушкар, МС
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
7*2010
Принципи управління виробничими витратами на підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2007
72007
Zakhody zabezpechennia zakhystu oblikovoi informatsii
VM Rozheliuk
Security measures for accounting information]. http://dspace. tneu. edu. ua …, 2013
62013
Експрес-діагностика фінансового стану в системі управління безпекою підприємства
ВМ Рожелюк, НТ Жук
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
52017
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ПН Денчук, ВМ Рожелюк
Міжнародний наукововиробничий журнал Сталий розвиток економіки, 29, 2014
52014
Kontseptualni osnovi oblikovo-analitichnogo zabezpechennya sistemi menedzhmentu pidpriemstva [Conceptual bases of the registration-analytical providing of the system of …
VM Rozheliuk
Staliy rozvitok ekonomIki–Steady development of economy 1, 270-274, 2013
52013
Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления
РВ Николаевна
Бухгалтерский учет и анализ, 8-19, 2013
5*2013
Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления
ВМ Рожелюк
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20