Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Рожелюк Вікторія Миколаївна / Rozheliuk Viktoria
Західноукраїнський національний університет, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tane.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств
ВМ Рожелюк
К.: ННЦ ІАЕ, 2013
422013
Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 270-274, 2013
332013
Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів
ВМ Рожелюк
Інноваційна економіка, 2011
242011
Шляхи вдосконалення організації обліку з використанням сучасних інформаційних систем
ВМ Рожелюк
Облік і фінанси АПК, 2010
212010
Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління
ВМ Рожелюк, МЯ Дем'яненко
Облік і фінанси, 2016
202016
Проблемы процесса формирования учетной политики
ВМ Рожелюк
Международный бухгалтерский учет, 2013
202013
Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації
ВМ Рожелюк
Бізнес Інформ, 2014
142014
Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства
ВМ Рожелюк, СВ Питель
Інноваційна економіка, 2009
142009
Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства
ВМ Рожелюк, НМ Хархут
Економічний аналіз: зб. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту, 2008
142008
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Сталий розвиток економіки, 114-121, 2014
132014
Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві
П Денчук, В Рожелюк
Аудитор України, 33, 2003
102003
Принципи управління виробничими витратами на підприємстві
ВМ Рожелюк, ПН Денчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2007
82007
Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
ВМ Рожелюк
Національна академія аграрних наук України ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016
72016
Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні: монографія
РВМ Пушкар, МС
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
7*2010
Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві
ПН Денчук, ВМ Рожелюк
Міжнародний наукововиробничий журнал Сталий розвиток економіки, 29, 2014
52014
Kontseptualni osnovy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy menedzhmentu pidpryiemstva [Conceptual framework of accounting and analytical support of enterprise …
VM Rozheliuk, PN Denchuk
Stalyi rozvytok ekonomiky–Sustainable economic development, 270-274, 2013
52013
Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления
РВ Николаевна
Бухгалтерский учет и анализ, 8-19, 2013
5*2013
Актуальные проблемы формирования учетной информации для потребностей управления
ВМ Рожелюк
52013
Заходи забезпечення захисту облікової інформації
ВМ Рожелюк
Київ: ПП «Рута», 2013
52013
Ознаки класифікації витрат підприємства в умовах ринку
ВМ Рожелюк
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20