Вадим Пожар
Вадим Пожар
НУ "Одесская юридическая академия", Институт прокуратуры и следствия,
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесуальний статус потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації
ВГ Пожар
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 126-131, 2013
222013
Інститут представництва в кримінальному судочинстві
ВГ Пожар, ВГ Пожар
222010
Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник
ЮП Аленін, ІВ Гловюк, ВГ Пожар
Одеса: Фенікс, 2012
182012
Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування
ВГ Пожар
Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали …, 2013
82013
Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України
ВГ Пожар
Актуальні проблеми держави і права, 231-240, 2011
82011
Суб’єктивні та об’єктивні фактори в механізмі прийняття рішень у кримінальному судочинстві
ВГ Пожар
Часопис Академії адвокатури України 5 (1 (14)), 2012
62012
Проблеми представництва свідка у кримінальному судочинстві
ВГ Пожар
Часопис Академії адвокатури України 2 (3 (4)), 2009
62009
Щодо термінологічного визначення категорії" суб'єкти кримінального провадженння" та його співвідношення з суміжними поняттями
ВГ Пожар
Одеса: Фенікс, 2013
42013
Проблеми реалізації процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві
ВГ Пожар
Актуальні проблеми держави і права.–2012.–Вип 64, 517-524, 2012
42012
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
СЄ Абламський
Право і безпека, 80-84, 2014
32014
Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення
Ю Аленін, В ПОЖАР
Право України, 116-123, 2014
22014
Институт представительства в уголовном процессе: понятие и цели
ВГ Пожар
Актуальш проблеми держави i права: збiрник наукових праць. Выпуск, 2006
22006
Інститут підсудності у кримінальному провадженні сутність, призначення та недоліки правової регламентації
ВГ Пожар
Порівняльноаналітичне право, 245-248, 2017
12017
НОВЕЛИ РЕГЛАМЕНТАЦІ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАНИ
ВГ Пожар
ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛА “МИТНА СПРАВА”!, 363, 2012
12012
Класифікація представництва у кримінальному судочинстві
ВГ Пожар
Актуальні проблеми держави і права.–2009.–Вип 47, 228-232, 2009
12009
Схожість та відмінність процесуального представництва у кримінальному та адміністративному судочинстві
ВГ Пожар
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Вип 35, 304-308, 2007
12007
УЧАСТЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА НЕПОВНОЛІТНЬОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВГ Пожар, ВВ Романюк, ВВ Самолюк
2019
Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення
ВГ Пожар, ВГ Пожар
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
СВ Ківалов, СВ Кивалов, ІВ Гловюк, ВІ Галаган, ВИ Галаган, ...
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Щодо правової природи представництва прокурором інтересів осіб або держави у кримінальному провадженні
ВГ Пожар, ВГ Пожар
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20