Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управління екологічними ризиками інновацій
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, СН Ильяшенко, ВВ Божкова
Університетська книга, 2004
672004
Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВВ Божкова
ВВ Божкова, ЮМ Мельник, 2009
552009
Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання
ВВ Божкова, ВВ Божкова, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
372010
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств
ВВ Божкова, ВВ Божкова
Вид-во СумДУ, 2011
282011
Innovation priorities optimization in the context of national technological security ensuring
VA Omelyanenko
Маркетинг і менеджмент інновацій, 226-234, 2016
262016
Мерчандайзинг: навчальний посібник
ВВ Божкова, ТО Башук
Суми: ВТД „Університетська книга, 2007
252007
International innovation networks as new stage of innovation development
IV Krapyvny, VA Omelyanenko, NO Vernydub
Economic Processes Management, 2015
212015
Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, ЛВ Лощина, ВМ Мілашенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
202008
Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу
ВВ Божкова, НС Ілляшенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Імідж регіону як фактор залучення іноземних і внутрішніх інвестицій
ВО Садовий, НО Могильна, ВА Омельяненко, ВА Садовый, ...
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Розвиток систем підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському регіоні та Україні (1990-2005 рр.)
ОВ Поживілова
«Загальна педагогіка та історія педагогіки»/Поживілова Олена Володимирівна, 2006
172006
Комплексна оцінка інноваційного потенціалу підприємства: теоретико-методичні підходи
ЛВ Лощина, ВМ Мілашенко
Донбаська державна машинобудівна академія, 2008
162008
Тенденції глобалізації інноваційної діяльності
ОМ Вернидуб, ОН Вернидуб, ВА Омельяненко, ВА Омельяненко
Видавництво СумДУ, 2012
142012
Державна політика України в галузі охорони здоров’я: стан і перспективи розвитку
О Поживілова
Поживілова [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua …, 2011
142011
Теоретичні підходи до класифікації інструментів маркетингових комунікацій
ВВ Божкова, ЯО Тимохіна
Науковий вісник Ужгородського університету, 2013
132013
Міжнародні аспекти ефективності трансферу технологій
ОО Хворост, ОА Хворост, НО Вернидуб, НА Вернидуб, ...
Подільський державний агротехнічний університет, 2012
122012
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія
ВВ Божкова
Суми: ТОВ «ТД «Папірус 362, 2011
122011
Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 34-41, 2010
122010
Классификация методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона
ВП Самодай
СумДУ, 2008
122008
Міжнародний фактор забезпечення технологічної безпеки держави
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ВА Омельяненко, ВА Омельяненко
Чабаненко ЮА, 2013
112013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20