Надія Васильків
Надія Васильків
доцент кафедри ІОСУ, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Intelligent nodes for distributed sensor network
A Sachenko, V Kochan, V Turchenko, V Tymchyshyn, N Vasylkiv
IMTC/99. Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement …, 1999
381999
The control system of the profile of temperature field
N Vasylkiv, O Kochan, R Kochan, M Chyrka
2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and …, 2009
172009
Precision data acquisition (DAQ) module with remote reprogramming
R Kochan, O Kochan, M Chyrka, N Vasylkiv
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
162005
Оцінка максимальної похибки неоднорідних термопар
О Кочан, Н Васильків, Р Кочан, В Яскілка
Вісник Тернопільського державного технічного університету, 122-129, 2007
152007
Fuzzy data processing method
L Dubchak, N Vasylkiv, V Kochan, A Lyapandra
2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2013
142013
Ефективність інформаційних систем
НМ Васильків
Тернопіль: Економічна думка, 2005
132005
Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації
НМ Васильків
НМ Васильків.–Львів, 2011.–20 c, 2010
102010
Remote reprogrammable NCAPs: issues and approaches
I Mayikiv, A Stepanenko, D Wobschall, R Kochan, V Kochan, A Sachenko, ...
2007 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced …, 2007
62007
Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами
Н Васильків, ОВ Кочан
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика”
НМ Васильків
Тернопіль: Економічна думка, 2005
52005
Метод підвищення точності прогнозування нестабільності характеристик перетворення термоелектричних перетворювачів
МІ Чирка, НМ Васильків, РВ Кочан
Вісник ТАНГ. Економікоматематичне моделювання, 37-42, 1999
51999
Assessment of probabilistic parameters of alarm security detectors taking uncertain noise into account
P Bykovyy, Y Pigovsky, V Kochan, N Vasylkiv, A Karachka
Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data …, 2011
42011
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи алгоритмізації»
НМ Васильків, ЛО Васильків
Тернопіль: Економічна думка, 2005
42005
Дослідження впливу нерівномірності дрейфу термопар на похибку корекції їх неоднорідності
НМ Васильків, В Кочан, О Кочан, М Чирка
Вісник Хмельницького національного університету 4, 142-149, 2012
22012
Метод корекції похибки вимірювання температури неоднорідними термопарами
НМ Васильків
ВІСНИК, 2010168, 2010
22010
Спосіб корекції похибки неоднорідності термопар
НМ Васильків, ОВ Кочан, ВВ Кочан
Заявка на патент № а 5623, 2008
22008
Дослідження невиключеної похибки неоднорідності термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля
ВО Кочан, КН Васильків, О Рощупкін
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 26-32, 2013
12013
Захист інформації на основі нечіткої системи
МП Карпінський, ЛО Дубчак, НМ Васильків
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 236, 2011
12011
Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар
ОВ Кочан, Н Васильків
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Структура програмно-методичного комплексу" Спецкрипт-1.0"
ІВ Васильцов, НМ Васильків, ЛО Васильків, ЮМ Чайківська
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
12003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20