Larysa Bojko / Лариса Бойко
Larysa Bojko / Лариса Бойко
Асистент кафедри загальної хімія, Тернопільський державний медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прогнозування фінансової стійкості підприємства з використанням трендового та кореляційно-регресійного аналізу
ОМ Гострик, ЛО Бойко, ЮО Борох, ВО Владиченко
Вісник соціально-економічних досліджень, 238, 2010
112010
Экспериментальная и клиническая апробация метода фотодинамической терапии опухолей
ВВ Бойко, ЛА Бойко
Экспер. онкол 22, 351-352, 2000
82000
Cистема дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії
NI Burmas, LA Boyko
Медична освіта, 15-18, 2019
22019
Системи з нечіткою логікою в задачах експертного оцінювання
LA Boiko, YP Zaichenko
System research and information technologies, 33-46, 2007
22007
THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING AT THE DEPARTMENT OF GENERAL CHEMISTRY
NI Burmas, LA Boyko
Ternopil State Medical University, 2019
12019
ACTIVITY OF BIOENERGY PROCESSES IN THE ORGANISM OF RATS IMMEDIATELY AFFECTED BY CARBOPHOS AND TETRACHLOROMETHANE AND AFTER CORRECTION BY MEXIDOL
LA Boyko, LS Fira, NI Burmas
Ternopil National Medical University, 2018
12018
Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені ІЯ Горбачевського
НІ Бурмас, ЛА Бойко, ІР Бекус, МВ Кирилів
Медична освіта, 31-33, 2016
12016
Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном
Л Бойко, Л Фіра, П Лихацький
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина 5, 125–130, 2014
12014
Стратегия управления финансовой деятельностью промышленного предприятия
ЛА Бойко, ЛА Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
ЛА Бойко
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Наукове забезпечення …, 2019
2019
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ЛА Бойко
Секція ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 4, 2018
2018
Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки щурів
ОС Линда, ЛС Фіра, ПГ Лихацький, ЛА Бойко
Фітотерапія, 45-48, 2018
2018
Ендогенна інтоксикація у щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому та туберкулостатиками після застосування тіотриазоліну
НІ Бурмас, ЛС Фіра, ЛА Бойко, БМ Куртяк, ОІ Віщур
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Активність біоенергетичних процесів в організмі щурів, одночасно уражених карбофосом і тетрахлорметаном, після корекції мексидолом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, НІ Бурмас
Медична та клінічна хімія, 101-109, 2018
2018
THE RESEARCH OF LEARNING MOTIVATION IN THE FIRST YEAR STUDENTS OF I. YA. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
NM Burmas, LA Boyko, IR Bekus, MV Kyryliv
Ternopil State Medical University, 2017
2017
Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорометаном на тлі інтоксикації карбофосом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, НІ Бурмас, ІР Бекус
Український біофармацевтичний журнал, 17-21, 2017
2017
Oxidative processes peculiarity in rats affected by carbon tetrachloride based on malathion intoxication
LA Boyko, LS Fira, NI Burmas, IR Bekus
Ukrainian biopharmaceutical journal, 9-13, 2017
2017
Особенности протекания окислительных процессов у крыс, пораженных тетрахлорметаном на фоне интоксикации карбофосом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, НІ Бурмас, ІР Бекус
Український біофармацевтичний журнал, 17-21, 2017
2017
Самостійна робота студентів–важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі
ІР Бекус, МВ Кирилів, АЄ Демид, ІЯ Криницька, ЛА Бойко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
2017
Дослідження ступеня ураження гепатоцитів щурів в умовах одночасного впливу карбофосу та тетрахлорметану
Л Бойко
Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20