Світлана Ковальчук
Світлана Ковальчук
Доцент кафедри нормальної фізіології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Напрями застосування інструментарію логістики у формуванні систем електронної торгівлі в Україні
ІП Міщук, АМ Гресь, СМ Ковальчук
Науковий вісник НЛТУ України 15 (1), 2005
92005
Визначення коефiцiхнтiв теплопровiдностi та об’хмнощ теплохмностi в багатошаровому середовищi
СМ Ковальчук
Мат. методи i фiзико-механiчнi поля 40 (2), 153-159, 1997
61997
Оцінка активності регуляторних систем на ос нові аналізу варіабельності серцевого ритму щурів за умов введення донора сірководню NaHS
МР Гжегоцький, ІМ Ковальчук, СМ Ковальчук
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 40-44, 2016
52016
Оцiнка ендогенної iнтоксикацiї органiзму за умов експериментальної гемiч-ної гiпоксiї [таiн
ЛВ Панiна, СМ Терлецька, СМ Ковальчук, МР Гжегоцький
Здобутки клiнiчної i експериментальної медицини, 72, 2008
52008
Роль окисного метаболізму у формуванні адаптаційного ефекту за умов впливу етанолу та коригуючої дії імпульсного гіпоксйчного тренування
ЛБ Козак, ОI Терлецька, СМ Ковальчук
Фізіологічний журнал 48, 74-79, 2002
42002
Розвиток роздрібної торгівлі в Україні в умовах трансформації економіки
СМ Ковальчук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (4), 2004
22004
Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів тканин печінки і міокарда щурів за умов попереднього застосування донора сірководню під впливом малих доз іонізуючого випромінювання
ІМ Ковальчук, МР Гжегоцький, СМ Ковальчук
Експериментальна і клінічна медицина, 5-15, 2018
12018
Вплив донора сірководню на варіабельність серцевого ритму і жирнокислотний склад фосфоліпідів міокарда щурів за умов дії малих доз іонізуючого випромінювання
ІМ Ковальчук, МР Гжегоцький, СМ Ковальчук
Вісник проблем біології і медицини 1 (3 (145)), 2018
12018
Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководню
ІМ Ковальчук, МР Гжегоцький, ЙФ Ривіс, СМ Ковальчук
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
12018
Зміни активності регуляторних систем під впливом гідроген сульфіду та його попереднього застосування при дії радіації
ІМ Ковальчук, МР Гжегоцький, СМ Ковальчук
Клінічна та експериментальна патологія, 52-52, 2017
12017
Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав
СМ КОВАЛЬЧУК
К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009
12009
Патогенетичні ланки ендотеліальної дисфункції при експериментальному донозологічному гіпотиреозі
ОІ Чупашко, ОІ Терлецька, ОЯ Чупашко, СМ Ковальчук
Мир медицины и биологии 4 (4-2), 2008
12008
Органоспецифічні особливості метаболічного профілю за умов оксидативного стресу, індукованого експериментальним гіпотиреозом
ОІ Чупашко, ОІ Мельник, СМ Ковальчук, МР Гжегоцький
Клінічна та експериментальна патологія, 101-102, 2017
2017
Активність регуляторних систем організму за умов гіпоксії різного генезу
ЛВ Паніна, СМ Ковальчук, МР Гжегоцький
Клінічна та експериментальна патологія, 65-65, 2017
2017
Вплив похідних тіазолідину на варіабельність серцевого ритму і показники крові експериментальних тварин за умов гіпобаричної гіпоксії
ОІ Антонів, СМ Ковальчук, ЛВ Паніна, ОР Піняжко
Медична та клінічна хімія, 68-73, 2015
2015
Оцінка ефективності застосування олії амаранту тваринам з різною резистентністю до гіпоксії на основі аналізу варіабельності серцевого ритму
ЛВ Паніна, МР Гжегоцький, СМ Ковальчук, ОІ Терлецька
Таврический медико-биологический вестник, 2012
2012
Вплив похідних тіазолідину на параметри варіабельності серцевого ритму експериментальних тварин
ОІ Антонів, ОР Піняжко, СМ Ковальчук
Медична хімія, 207-207, 2011
2011
Оцінка адаптаційного резерву функціональних систем організму за дії іонізуючого випромінювання при попередньому застосуванні адреноблокатора
МР Гжегоцький, ЛО Фурдичко, СМ Ковальчук, ОІ Терлецька, ЛВ Паніна
Медична хімія, 202-202, 2011
2011
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРО-ТА АНТИОКСИДАНТНИХ ПАРАМЕТРІВ КРОВІ ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ ЗАСТОСУВАННІ КОРИГУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
МР Гжегоцький, ЛВ Паніна, ОІ Терлецька, СМ Ковальчук
Буковинський медичний вісник 12 (2), 2008
2008
Влияние вязкости потока на режимы запирания решетки тонких пластин
ЛГ Волянська, ІМ Антонюк, СМ Ковальчук, ЮЮ Терещенко, ДВ Шарлай
Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (23), 60-63, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20