Ірина Зорницька (Iryna Zornytska)(ORCID:0000-0001-9556-5925)
Ірина Зорницька (Iryna Zornytska)(ORCID:0000-0001-9556-5925)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Моделювання іншомовності персонажів як художня стратегія в сучасному англомовному літературному тексті
ІВ Зорницька
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2015
12015
Художній парадокс на рубежі століть
ІВ Зорницька
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 306-314, 2014
12014
Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою)
ЛГ Котнюк, ІЛ Білюк, ВВ Євченко, ІВ Зорницька, ОМ Левченко
Житомир: ЖККГВ «Полісся», 2019
2019
Особливості використання лексико-семантичних засобів для моделювання альтернативної реальності (на матеріалі роману Майкла Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union”)
ІВ Зорницька, АВ Зорницький
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія …, 2018
2018
ТИПОЛОГІЯ ПАРАДОКСАЛЬНОГО: КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРАДОКСІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
ІВ Зорницька
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 192-202, 2015
2015
Карнавалізація як парадокс у середньовічній літературі
ІВ Зорницька
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 2, 148-151, 2015
2015
Лінгвостилістичні засоби гібридизації фантастичних піджанрів у оповіданні Н. Геймена "A Study in Emerald”
ІВ Зорницька
Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія …, 2015
2015
Риси бароковості художнього парадоксу у драматургії Джона Форда
ІВ Зорницька
СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ ХХІ СОЛІТТЯ, 33-36, 2015
2015
Парадоксализация древнегреческой трагедии
ИВ Зорницкая
Science and Education: А New Dimension: Philology. 1 (13), 62 - 66, 2013
2013
Хронотопический парадокс в драматургии Эжена Ионеско
ИВ Зорницкая
Актуальные вопросы современной науки: материалы ІV международной научной …, 2012
2012
Іронічне зображення Б. Брехта у п’єсі Ежена Йонеско" Спрага та голод"
ІВ Зорницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 203-206, 2011
2011
Французька антидрама: своєрідність поетики
ІВ Татура
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка 41, 190-193, 2008
2008
Урок “Teaching Grammar and Culture” як приклад формування соціолінгвістичної компетенції учнів середнього ступеня навчання
ТЗІВ Березенська Л. І., Волощук (Мормуль) А. М.
Іноземні мови в навчальних закладах, 2008
2008
"Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско
ІВ Татура
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка 30, 192-194, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14