Мордань Євгенія Юріївна, Мордань Евгения Юрьевна, Мордань Є. Ю., Мордань Е. Ю., Mordan Yevgeniya
Мордань Євгенія Юріївна, Мордань Евгения Юрьевна, Мордань Є. Ю., Мордань Е. Ю., Mordan Yevgeniya
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту
ЛЛ Гриценко, ЄЮ Онопрієнко
Національна академія управління, 2010
252010
Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні
ЄЮ Мордань, КС Закорко
Міжнародний гуманітарний університет, 2017
102017
Організація механізму регулювання банківської системи
ЄЮ Мордань
Економіка. Управління. Інновації, 2013
102013
Адаптивність банківської системи та її прояв у динаміці економічного розвитку України
ІІ Дяконова, ЄЮ Мордань
Видавництво СумДУ, 2011
92011
Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ЄЮ Мордань
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
92011
Інвестиції в туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми та перспективи
ЄЮ Мордань, АС Білець, КВ Сердюк
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 410-414, 2017
82017
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
82013
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
72016
Формування системи фінансового моніторингу як складової ризик-орієнтованого банківського нагляду
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ЄЮ Мордань
Національний авіаційний університет, 2011
72011
Венчурнe інвестування в Україні та світі: сучасні тенденції та особливості розвитку
ЄЮ Мордань, ЮВ Відменко, ЖО Кобець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
52018
Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення
ЄЮ Мордань, АВ Гуща
Інвестиції: практика та досвід, 33-38, 2017
52017
Сутність, роль та значення банківської системи на сучасному етапі
ЄЮ Мордань
52012
Особливості розвитку страхового ринку України на сучасному етапі
ЄЮ Онопрієнко
Тернопільський національний економічний університет, 2010
52010
Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи
ІІ Д’яконова, ЄЮ Мордань
Бізнес Інформ, 302-306, 2015
42015
Межі застосування понять «банківське регулювання» та «державне регулювання банківської діяльності»
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ЄЮ Мордань
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012
32012
Методичний підхід до побудови системи управління оборотними активами підприємства
ЄЮ Мордань, АО Сумченко
Сумський державний університет, 2019
22019
Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
ЄЮ Мордань, НВ Винокурова
Одеський національний університет ім. ІІ Мечникова, 2017
22017
Визначення сутності поняття банківська система та її елементів як об’єктів державного регулювання
ЄЮ Мордань
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
22016
The methodical framework of the development of adequate model of estimation of credit risk of the bank
I D’yakonova, Y Mordan, K Sokolenko
Corporate Ownership and Control 13 (1), 769-773, 2015
22015
Трактування сутності поняття" регулювання банківської системи" з урахуванням сучасних тенденцій наукової методології
ЄЮ Мордань
Інвестиції: практика та досвід, 83-86, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20