Вікторія Венгерська
Вікторія Венгерська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор історії
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українські «проекти» та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVІІІ–початок ХХ століття)
ВО Венгерська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
62013
Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній України у другій половині ХІХ ст
ВО Венгерська
К., 1998, 1998
61998
Утворення та діяльність державних банківських установ на Правобережні Україні у другій половині XIX століття
ВО Венгерська
К.: Поліграфічна дільниця Ін-ту історії України, 1997
61997
Формування кредитно-банківської системи на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ–початок ХХ ст.)
ВО Венгерська
Національна Академія Наук України. Інститут історії України, 1997
61997
Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму
ВО Венгерська, СМ Міщук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 17-21, 2004
32004
Парадоксальні вияви міфілогізації та формування національного культу Тараса Шевченка у ХІХ ст.
ВО Венгерська
Гуржіївські історичні читання, 131-132, 2011
22011
Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики)
ВО Венгерська, ВО Венгерськая
Вінниця: ВДПУ, 2009
22009
3.2. АНАЛIЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ, ВИДАНОЇ В ЦЕНТРАЛЬНОМ І ЗАХІДНОМ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
ВІ Муляр, ВО Венгерська, СЯ Сухачов
Рекомендовано к печати Ученым советом Таврического национального …, 2002
22002
Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український «проекти»
В Венгерська
Інтермарум: історія, політика, культура, 2014
12014
Українське питання напередодні та в умовах Першої світової війни
В Венгерська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2014
12014
Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії
ВО Венгерська
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. ред. ВМ Вашкевич, 15-17, 2013
12013
Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії
ВО Венгерська
Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник, 14-22, 2011
12011
Селяни Правобережної України: регіональні особливості пошуку національної ідентичності
ВО Венгерська
Український селянин, 78-80, 2010
12010
Особливості суспільного життя та національні громадські організації в умовах модернізації Російської імперії (на прикладі єврейської громади)
ВО Венгерська
Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково …, 2009
12009
Редакційна колегія збірника: Голова редакційної колегії
ВО Венгерська, ІА Мельничук, МЕ Кругляк
2019
Житомирський державний університет імені Івана Франка у спогадах викладачів (1940-1990-ті рр.). Ювілейна збірка усно-історичних свідчень (до 100-річчя ЖДУ імені Івана Франка)
ВО Венгерська
Полісся, 2019
2019
Україніка молода. Випуск 8
ВО Венгерська, А Рацілевич
ФО-П Левковець НМ, 2019
2019
ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ «ІНШОГО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ВНУТРІШНЬО–ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ1
В Венгерська
2019
Антисемітизм та його вплив на особливості пам’яті про жертви недемократичних політичних режимів
ВО Венгерська
Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнських науково-практичних конферен-цій «Політика …, 2019
2019
Журнали мод як відображення соціальної стратифікації радянського суспільства
ВО Венгерська
Сторінки історії, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20