Сергій Безвух
Сергій Безвух
Хмельницький національний університет
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення
СВ Безвух, АЮ Стопчак
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 7-14, 2015
222015
Ліквідність банку: сутність та фактори впливу
СВ Безвух
132015
Політика захисту вкладів в країнах Євросоюзу та Україні в період фінансової кризи
С Безвух
Хмельницький національний університет, 2010
72010
Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування
СВ Безвух
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
62015
Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб’єктів господарювання в Україні
ІМ Михайловська, С Безвух
Хмельницкий:[ХНУ], 2013
52013
Сучасний стан та перспективи забезпечення захисту вкладів фізичних та юридичних осіб в Україні
СВ Безвух, ІМ Михайловська
Національний університет державної податкової служби України, 2009
52009
Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку
СВ Безвух
Університету банківської справи Національного банку України, 2009
52009
Швидкість відшкодування вкладу як основоположний елемент системи захисту вкладів у банківських установах
СВ Безвух
Хмельницький національний університет, 2009
32009
Функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
СВ Безвух
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
22015
Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення
СВ Безвух
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 69-74, 2014
22014
Механізм створення і складові елементи системи захисту банківських вкладів суб’єктів господарювання
СВ Безвух
Університету банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Міжнародний досвід побудови системи гарантування вкладів
СВ Безвух, А Табор
Хмельницький національний університет, 2008
22008
Сутність терміна “вклад (депозит)” в умовах сучасних вимог гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб
СВ Безвух, ІМ Михайловська
ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2008
22008
Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи
СВ Безвух
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2009
12009
Функціональна модель формування та реалізації кредитної політики банку
КЛ Ларіонова, СВ Безвух
NGO «European scientific platform», 2018
2018
Фінансові результати діяльності банківських установ України в 2014-2017 роках: стан та заходи покращення
СВ Безвух, КЛ Ларіонова
Мукачівський державний університет, 2018
2018
Достатність власного капіталу банків України в 2015-2017 роках: стан, проблеми та шляхи вирішення
СВ Безвух, КЛ Ларіонова
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2018
2018
Методичні підходи до оцінки вартості власного капіталу банку
СВ Безвух, ТО Штойко
Хмельницький національний університет, 2018
2018
Механізм формування власного капіталу банку
КЛ Ларіонова, СВ Безвух
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 152-159, 2017
2017
Сучасні аспекти управління золотовалютними резервами
НА Стеценко, СВ Безвух
Хмельницький національний університет, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20