Ярослав Мотенко
Ярослав Мотенко
НТУ "ХПІ"/National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Селянський рух в Харківській губернії (1917-1921 рр.)
ЯВ Мотенко
Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна., 2005
72005
Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.)
ЯВ Мотенко
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2005
72005
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Історія розвитку. 1885-2010
ВІ Ніколаєнко, ВВ Кабачек, СІ Мєшковая, ЯВ Мотенко, МІ Вікторівна, ...
НТУ "ХПІ", 2010
5*2010
Селянський рух в Харківській губернії (1917-1921)
ЯВ Мотенко
Я. Мотенко//Харківський національний педагогічний університет ім. ГС …, 2005
42005
Приватні паперові гроші в українських містах доби революції 1917–1921 рр.: джерелознавча критика за зовнішніми ознаками
Є Шишкіна, Я Мотенко
Місто: історія, культура, суспільство, 53-64, 2019
12019
Друкарська справа в Україні у середині XV–XVI ст
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2013
12013
Селянський повстанський рух у Харківській губернії (1921 р.)
ЯВ Мотенко
НТУ" ХПІ", 2008
12008
Куркульство як активний учасник селянського руху в Харківській губернії (1917-1921 рр.)
ЯВ Мотенко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2002
12002
THE PRIVATE PAPER MONEY CIRCULATING IN THE UKRAINIAN CITIES DURING THE REVOLUTION OF 1917-1921: THE SOURCE CRITIQUE OF THE OUTWARD SIGNS
Є Шишкіна, Я Мотенко
City History, Culture, Society, 53-64, 2019
2019
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ ЯК КОНФЛІКТОГЕННИЙ ЧИННИК У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1917-1921 РОКІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Y Motenko, E Shyshkina
Українознавчий альманах 24, 91-95, 2019
2019
Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни" Історія та культура України"
ОО Петутіна, НВ Вандишева-Ребро, ОВ Гайдамачук, ЛП Савченко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
ІСТОРІЯ СЕЛЯНСЬКОГО РУХУ 1917–1921 РОКІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Я Мотенко, Є Шишкіна
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 127-135, 2018
2018
ІСТОРИЧНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК КОНСОЛІДУЮЧИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Y Motenko, E Shishkina
Українознавчий альманах 23, 136-141, 2018
2018
Історичні дисципліни як складова вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст.
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Історичні студії суспільного прогресу, 158-163, 2018
2018
Становлення друкарства у Центральній та Східній Європі (ХV–XVI століття)
ЄК Шишкіна, ЯВ Мотенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2018
2018
Глобальна історія як альтернатива історії національній
ЯВ Мотенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Пострадянська державна мовна політика в Україні і Російській Федерації: порівняльний аспект
ЯВ Мотенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Україні-25: здобутки і випробування
ЮД Сакара, ВІ Ніколаєнко, ЄК Шишкіна, ЯВ Мотенко
НТУ "ХПІ", 2016
2016
Трудові семестри політехніків (до 50-річчя студентських будівельних загонів). Науково-популярний нарис.
ВІ Ніколаєнко, СІ Мєшковая, ІВ Дворкін, ЯВ Мотенко, АВ Харченко
НТУ "ХПІ", 2015
2015
Соціально-економічна характеристика селянства Харківської губернії напередодні української революції 1917-1921 років
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
НТУ" ХПІ", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20