Follow
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв'ю
ВП Андрущенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2008
6202008
Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу
ВП Андрущенко
Вища освіта України 1, 3-7, 2004
3442004
Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу)
ВП Андрущенко
Вища освіта України 1, 11-17, 2001
3292001
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 5-17, 2005
2312005
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
2302001
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
2302001
Світанок Європи: проблема формування нового учителя для об'єднаної Європи ХХІ століття
ВП Андрущенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2012
1992012
Освітня політика (огляд порядку денного)
ВП Андрущенко, ВЛ Савельєв
К.:«МП Леся, 29, 2010
1932010
Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття
ВП Андрущенко, ВІ Бондар
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2010
1392010
Епістократія освіти
ВП Андрущенко
1372021
Організоване суспільство
В Андрущенко
К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2006
1332006
Організоване суспільство
В Андрущенко
К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2006
1332006
Jugend und Wissenschaft (2012)
S für Bildung - Sintschenko V
Blickpunkt Schule. Schuljahr 2014 15, 2014
127*2014
Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу
В Андрущенко
Філософія освіти, 6-19, 2005
1262005
Українська культура в європейському контексті
IUP Bohut͡sʹkyĭ
Знання, 2007
1192007
Формування особистості вчителя в сучасних умовах
В Андрущенко, І Табачек
Політичний менеджмент, 58-69, 2005
1112005
Філософія освіти XXI століття: у пошуках перспективи
В Андрущенко
Філософія освіти, 6-12, 2006
1032006
Інноваційний розвиток освіти в стратегії «українського прориву»
В Андрущенко
Вища освіта України 2, 10-17, 2008
892008
Модернізація освіти: політика і практика
ВП Андрущенко
Педагогіка і психологія 3, 12-15, 2002
852002
Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти
ВП Андрущенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
822016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20