Коваль Лілія Анатоліївна (Коваль Лилия Анатольевна, Koval Liliia)
Коваль Лілія Анатоліївна (Коваль Лилия Анатольевна, Koval Liliia)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград: Степ 212, 2002
802002
Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах
ЛА Коваль
автореферат дис… канд. екон. наук 8 (01), 2002
192002
Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки
ЛА Коваль, СА Романчук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
162010
Iнновацiйна праця в конкурентному середовищi: загальна методологiя, мотивацiйнi основи регулювання: монографiя
МВ Семикiна, ЛА Коваль
Кiровоград: Степ, 2002
122002
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації
МВ Семикіна, СР Пасека, ЛА Коваль, ЛД Збаржевецька
Черкаси: "Маклаут", 2012
112012
Розвиток наукової думки про інновації-як предмет особливої трудової діяльності
ЛА Коваль, СА Романчук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
62012
Соцiально-економiчнi важелi активiзацiї iнновацiйної працi на промислових пiдприємствах
ЛА Коваль
62002
Інноваційна праця: сутність та проблеми подальшого розвитку в Україні
ЛА Коваль
Вісник технологічного університету «Поділля, 37, 2001
62001
Інноваційна праця: сутність та проблеми подальшого розвитку в Україні
ЛА Коваль
Вісник Технологічного університету Поділля № 6, 2001
62001
Соціально-психологічні аспекти інноваційної праці та проблеми її стимулювання на підприємствах малого і середнього бізнесу
ЛА Коваль
Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наук, праць. Вип. 46 …, 2000
62000
Соціально-психологічні аспекти інноваційної праці та проблеми її стимулювання
ЛА Коваль
Економіка: проблеми теорії і практики. – 2000. – Вип 46, 53-60, 0
6*
Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України
ЛА Коваль, СА Романчук, ІВ Фабрика
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, - Вип. 21., 2012
32012
Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства
ЛА Коваль, СА Романчук
ЦНТУ, 2018
2018
Теорія прдажів
ВФ Гамалій, ГМ Давидов, ЛА Коваль, СА Романчук, ОЮ Чубукова
Кіровоград "Ексклюзив-Систем", 2015
2015
Аспекти поведінки споживачів і чинників, що впливають на вибір певного типу споживчої поведінки
ЛА Коваль, СА Романчук
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010
2010
Теоретичні основи та напрями ефективності використання інноваційного потенціалу та його активності
ЛА Коваль, ВФ Гамалій, СА Романчук
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, вип. 13 – Кіровоград,, 2008
2008
Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства
ЛА Коваль, ВФ Гамалій, ГМ Давидов
Наукові праці КНТУ. Економічні науки, вип. 13 – Кіровоград,, 2008
2008
Маркетинг
ВФ Гамалій, ГМ Давидов, ЛА Коваль, СА Романчук
Кіровоград КНТУ, 2008
2008
Оцінка конкурентоздатності персоналу як важіль активізації інноваційної праці
ЛА Коваль
"Наука і освіта "2001". Том 3. Економічні науки. – Дніпропетровськ …, 2001
2001
Конкурентоздатність працівників та її врахування в кадровій стратегії підприємства
ЛА Коваль
Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. Спец. вип …, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20