Федорчук Михайло Іванович │Fedorchuk Mikhail
Федорчук Михайло Іванович │Fedorchuk Mikhail
Миколаївський національний аграрний університет │ Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
991993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
801991
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
591997
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: Навчальний посібник
ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант 272, 9, 2008
542008
Методика польового досліду (зрошуване землеробство): Навчальний посібник
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Грінь ДС, 448, 2014
412014
Основы фитомониторинга
ОА Ильницкий, МФ Бойко, МИ Федорчук, ВН Деревянко, ВА Шишкин
Айлант, 2005
262005
Фитомониторинг в растениеводстве
ОА Ильницкий, АИ Лищук, ВА Ушкаренко
Айлант, 1997
261997
Дисперсійний аналіз урожайних даних польових дослідів із сільськогосподарськими культурами за ряд років
ВО Ушкаренко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Таврійський науковий вісник.–2008.–Вип 61, 195-207, 2008
232008
Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів:[навчальний посібник]
ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант, 2009
182009
Інтенсифікація польового кормовиробництва на зрошуваних землях півдня України
МГ Гусєв, ВС Сніговий, СВ Коковіхін, ОФ Севідов
К.: Аграрна наука, 2007
182007
Методология и приборная база фитомониторинга
ОА Ильницкий, ВА Ушкаренко, МИ Федорчук, СС Радченко, ...
Айлант, 2012
152012
Интродукция и селекция видов рода Thymus L.
СП Корсакова, ВД Работягов, МИ Федорчук, ВГ Федорчук
Айлант, 2012
152012
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
152004
Селекційно-технологічні аспекти підвищення стійкості виробництва зерна кукурудзи в умовах південного Степу
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ВГ Найдьонов, ОО Нетреба
Бюлетень Інституту зернового господарства, 136-143, 2006
142006
Рекомендації з режимів зрошення сільськогосподарських культур в Херсонській області
ВА Писаренко, СВ Коковіхін, ПВ Писаренко
Херсон: Айлант 20, 2005
142005
Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины
ВВ Гамаюнова
Агрохимия, 47, 1997
121997
Ріпак–перспективна кормова і олійна культура на півдні України: Монографія/За ред. проф. МГ Гусєва
МГ Гусєв, СВ Коковіхін, ІЯ Пелех
Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2011
102011
Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай соризу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України
ВВ Гамаюнова, ГВ Каращук
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр.—2001.—Вип 18, 39-43, 2001
92001
Эфиромасличные и пряноароматические растения в народной медицине
ВД Работягов, ВА Ушкаренко, МИ Федорчук, ЛА Хлыпенко, НН Бакова, ...
Айлант, 1998
91998
Сучасні підходи до ведення землеробської галузі на засадах біологізації та ресурсозбереження
ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОА Коваленко, ОА Коваленко, ...
72018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20