Подписаться
Оксана Земка / Oksana Zemka
Оксана Земка / Oksana Zemka
кандидат педагогічних наук, Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модель формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій
ОВ Земка
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
122017
Формування підприємницької компетентності в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки
ОВ Земка
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018
42018
Критерії, показники та рівні сформованості підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій
ОВ Земка
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
42017
Педагогічні умови формування підприємницької компетентності майбутніх учителів технологій
ОВ Земка
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2017
22017
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК НАГАЛЬНА ВИМОГА СУСПІЛЬСТВА
О Земка
Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій, 70-73, 2020
12020
Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу
ОВ Земка
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 259-267, 2015
12015
Формування економічних понять у майбутніх учителів математики та економіки
ОВ Земка
2020
Застосування акмеологічного підходу в контексті формування підприємницької компетентності у майбутніх педагогів.
З Оксана
Інноваційна педагогіка. 1 (12), 83 - 85, 2019
2019
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ
ВП ЗІНЧЕНКО, ОВ ЗЕМКА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
2018
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ УЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ОВ Земка
Colloquium-journal, 40-42, 2018
2018
ЗІНЧЕНКО Володимир Павлович
ОВ ЗЕМКА
ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 78, 2018
2018
Контекстний зміст підготовки майбутніх учителів технологій, спрямований на формування у них підприємницької компетентності в процесі навчання психології
ОВ Земка
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2016
2016
Сутність і структура підприємницької компетентності як важливої складової професійної підготовки майбутніх учителів технологій
ОВ Земка
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13