Надія Москалюк
Надія Москалюк
ТНЕУ кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Дії ex officio в міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності
НБ Москалюк
Альманах міжнародного права, 138-144, 2015
22015
Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях
НБ Москалюк
Форум права, 401–406-401–406, 2013
22013
Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти
НБ Москалюк
22012
Патентоспроможність методів діагностичного, терапевтичного та хірургічного лікування: бути чи не бути у національних реаліях?
НБ Москалюк
Видавничий дім" Гельветика", 2013
12013
Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби
НБ Москалюк
Часопис Академії адвокатури України, 2013
12013
Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин
НБ Москалюк
12011
Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт
НБ Москалюк
Адвокат, 28-35, 2010
12010
Актуальні аспекти правового регулювання представництва у справах з питань інтелектуальної власності
ЛТ Комзюк, Н Москалюк
Редакційна колегія, 209, 2005
12005
Актуальні особливості попередження та виявлення економічної злочинності службами безпеки суб’єктів підприємництва
НБ Москалюк
Тернопіль: СМП «Тайп», 2018
2018
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ВБ Авер’янов, ДМ Бахрах, НА Берлач, ЮП Битяк, В Гащицький, АМ Гуд, ...
2018
Гносеологічні аспекти націоналізації в системі набуття прав державної власності
НБ Москалюк
Прикарпатський юридичний вісник, 106-111, 2017
2017
Еволюція механізму реприватизації як способу набуття прав державної власності в Україні з позиції захисту іноземних інвестицій, передбаченого нормами міжнародного приватного права
НБ Москалюк
Альманах міжнародного права, 119-128, 2017
2017
Право інтелектуальної власності. Практикум
НБ Москалюк, ЛВ Кузьмич
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
2017
Особливості застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності у національній та європейській практиці
НБ Москалюк
Економічна думка ТНЕУ, 2016
2016
Особливості сфер застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності у національній та європейській практиці
НБ Москалюк
2016
Порівняльно-правова характеристика сфер застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному, національному та регіональному рівнях
НБ Москалюк
2016
Особливості правового статусу держави як суб'єкта права інтелектуальної власності на секретні винаходи та корисні моделі
НБ Москалюк
2016
Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними
НБ Москалюк
2016
Актуальні проблеми належності доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності
НБ Москалюк
2015
Депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури: аналіз національної і європейської практики визнання та застосування
НБ Москалюк
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20