Чумаченко И. В.
Чумаченко И. В.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник
ІВ Чумаченко
К.: КРОК, 2014
312014
Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ
ИВ Чумаченко, НВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (5 (49)), 2011
212011
Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы
ИН Кадыкова, СА Ларина, ИВ Чумаченко
КНУБА, 2016
162016
Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів
ЮЮ ГУСЄВА, МВ СИДОРЕНКО, ІВ ЧУМАЧЕНКО
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2016
142016
Формування системи професійного навчання персоналу машинобудівних підприємств
ІО Мартиненко, ІВ Чумаченко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 16–27-16–27, 2011
142011
Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм: монографія.
НВ Доценко, ЛЮ Сабадош, ІВ Чумаченко
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2015
132015
Математические основы проектирования рекурсивных автоматов с программируемой логикой
ВЯ Жихарев, ВМ Илюшко, ИВ Чумаченко
Х.: Факт, 1999
131999
Формирование адаптивной команды проекта
ИВ Чумаченко, НВ Доценко, НВ Косенко, ЛЮ Сабадош
Управление проектами и развитие производства, 2011
112011
Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту
ЮЮ Гусєва, ОС Мартиненко, ІВ Чумаченко
НТУ" ХПІ", 2017
102017
Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін
ЮЮ Гусєва, ОС Мартиненко, ІВ Чумаченко
ХНУРЕ, 2016
102016
Проектирование электронных компиляторов
ВЯ Жихарев, ВМ Илюшко, ИВ Чумаченко
Харьков: Факт, 1999
91999
Управление компетенциями при формировании команды мультипроекта
НВ Доценко, ЛЮ Сабадош, ИВ Чумаченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
82013
Система управления качеством проекта создания радиоэлектронной аппаратуры
ДВ Головань, ИВ Чумаченко
Управление проектами и развитие производства, 2003
82003
Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів
ЮЮ Гусєва, ОС Мартиненко, ІВ Чумаченко
Управління розвитком складних систем, 27-36, 2018
72018
Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project
ЮЮ Гусєва, ОС Мартиненко, ІВ Чумаченко
КНУБА, 2017
72017
Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта
ЮЮ ГУСЕВА, МВ КАНЦЕВИЧ, ИВ ЧУМАЧЕНКО
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
72015
Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации
ИН Кадыкова, ИВ Чумаченко
Управління розвитком складних систем 19, 34 - 38, 2014
72014
Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів
I Kadykova, S Larina, I Chumachenko
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 51-58, 2019
62019
Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией
ИН Кадыкова, СА Ларина, ИВ Чумаченко
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
62017
Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах
ОС Мартиненко, ЮЮ Гусєва, ІВ Чумаченко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 87–92-87–92, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20