Ольга Жорнова
Ольга Жорнова
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги
О Жорнова, О Жорнова
Вісник книжкової палати, 29-32, 2012
342012
Соціокультурна компетентність студентів в контексті оминання «слабких ланок» сучасного освітнього процесу
ОІ Жорнова
Вища освіта України. Тематичний випуск" Вища освіта у контексті інтеграції …, 2006
162006
Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні розвідки
О Жорнова
Вища школа, 34, 2010
112010
Культуротворчість: історія терміну та еволюція поняття
ОІ Жорнова
Междисциплинарные исследования в науке и образовании, 2012
102012
Теоретико-методологічні засади формування культуро творчості студентів університетів: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук/Ольга Іллівна Жорнова
ОІ Жорнова
В. Гнатюка, 2007
92007
Художньо-естетичне виховання в контексті культуротворчості
О Жорнова, О Жорнова
Рідна школа, 12-14, 1998
91998
Соціально-психологічні абриси задуму культуротворчості: сьогочасні дискусії та досвід наукового осмислення
ОІ Жорнова
Психологічні перспективи, 28-39, 2013
72013
Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості)
ОІ Жорнова
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013
72013
Сучасна вища школа: to be or not to be?/Жорнова Ольга, Жорнова Олена
О Жорнова
Вища школа, 74-83, 2011
72011
Теорія і методика формування культуротворчості: Монографія
ОІ Жорнова
Запоріжжя: Дике поле, 2006
72006
Формування суб'єкта соціокультурної діяльності як педагогічна проблема
ОІ Жорнова
Вісник книжкової палати, 21-24, 2005
72005
Музично-творчий розвиток учнів молодшого шкільного віку засобами сучасного дитячого фольклору
ОІ Жорнова
спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання …, 1998
71998
Формування студента як суб’єкта соціокультурної реальності
О Жорнова
Вища освіта України, 90-93, 2007
62007
Методична компетентність викладача ВНЗ: Навчальний посібник
ОІ Жорнова, ОІ Жорнова
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс, 2013
52013
Науково-педагогічне пізнання вищої освіти України: стан і тенденції: монографія
О Жорнова, О Жорнова
VPT︠S︡ Kyïvsʹkyĭ universytet, 2013
52013
Поступ вітчизняної вищої освіти в дискусійному контексті сценаріїв майбутнього
ОІ Жорнова, ОІ Жорнова
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 539-546, 2012
52012
Соціокультурна парадигма та її значення для соціогуманітарних наук/Ольга Жорнова
О Жорнова
Вища освіта України, 148-155, 2011
52011
Формування студентів суб'єктами соціокультурної діяльності: освітньо-філософські засади моделювання образу педагогічного впливу
ОІ Жорнова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 74-83, 2006
52006
Подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: результати емпіричного дослідження
ОІ Жорнова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
42013
Соціальні та культурні норми у площині персонально нормативності суб'кта житт діяльності/Олена Іллівна Жорнова
ОІ Жорнова
Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: Международный …, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20