Антон Рарок
Антон Рарок
Подільський державний аграрно-технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Материнська різноякісність та її вплив на продуктивність гречки
ВА Рарок, АВ Рарок
Зб. наук. праць, 52-55, 2005
32005
Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби
АВ Рарок
Вісник аграрної науки, 73-75, 2015
22015
Collection of Fagopyrum Mill world genepool: formation, studing and use of the samples
ОП Коруняк, ВМ Бурдига, АВ Рарок, ВА Рарок
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS 1 (26), 87-93, 2017
12017
Особливості формування елементів продуктивності посівів гречки залежно від оптимізації параметрів сівби
РЮ Гаврилянчик, АВ Рарок
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 11-17, 2017
12017
Зависимость урожайности сортов гречихи от сроков уборки
АВ Рарок
Инновации в науке, 2012
12012
Особливості формування урожайності сортів гречки при різних строках збирання
АВ Рарок
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
12011
СОРТИ ГРЕЧКИ НАУКОВО-ДОСЛIДНОГО IНСТИТУТУ КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР
ВА Рарок, АВ Рарок
Подільський вісник, 45-48, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ ПОСІВУ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ СІВБИ
А Рарок
Редакційна колегія, 143, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ДЕТЕРМІНАНТНОЇ ФОРМИ ГРЕЧКИ
Р Василь, А Рарок
Редакційна колегія, 141, 2019
2019
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СІВБИ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСІВІВ ГРЕЧКИ
АВ Рарок
Інноваційні технології в рослинництві, 2018
2018
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СІВБИ
А Рарок
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
2018
Фотосинтетичний потенціал посівів гречки залежно від параметрів сівби
АВ Рарок
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 113-118, 2017
2017
Вплив способу сівби і норми висіву на врожайність зерна гречки в умовах Лісостепу західного
АВ Рарок, НМ Полторецька, СП Полторецький
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 32-39, 2017
2017
PECULIARITIES OF FORMING THE ELEMENTS OF PRODUCTIVITY OF BUCKWHET SOWING DUE TO THE OPTIMIZATION OF SOWING PARAMETERS
РЮ Гаврилянчик, АВ Рарок
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS, 11-17, 2017
2017
ВПЛИВ СТРОКІВ І ДОЗ ВНЕСЕННЯ ДЕСИКАНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ГРЕЧКИ
А Рарок
Аграрна наука та освіта Поділля, 2017
2017
Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill: формування, вивчення та використаня зразків генофонду
ОП Коруняк, ВМ Бурдига, АВ Рарок, ВА Рарок
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 1 (26), 87-93, 2017
2017
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СІВБИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ
А Рарок, Р Василь
СЕКЦІЯ 1 АГРОХІМІЯ ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО, 158, 2017
2017
Increased Productivity of Crops by Optimizing Parameters Buckwheat Sowing
АВ Рарок, ВМ Бурдига, ОП Коруняк
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS, 57-64, 2016
2016
Підвищення продуктивності посівів гречки шляхом оптимізації параметрів сівби
АВ Рарок, ВМ Бурдига, ОП Коруняк
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 57-64, 2016
2016
Оптимізація строків збирання гречки за допомогою кореляційно-регресійного аналізу
АВ Рарок
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20