Олександр Іванілов
Олександр Іванілов
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Verified email at khadi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства: підручник
ОС Іванілов
К.: Центр учбової літератури, 196-199, 2009
5022009
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства
ОС Іванілов, ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Актуальні проблеми економіки, 156-163, 2007
822007
Інноваційний потенціал підприємства
ОС Іванілов, ОМ Таряник
Економіка, фінанси, право, 5-7, 2004
452004
Економіка підприємства [Електронний ресурс]
ОС Іванілов
Режим доступу: http://pidruchniki. com. ua/15840720/ekonomika …, 2009
132009
Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці
ОС Іванілов, ОМ Губа
Актуальні проблеми економіки, 41-51, 2006
92006
Регіональний ринок праці: класифікація, проблеми формування й управління трудовими ресурсами
О Іванілов, В Фурса
Україна: аспекти праці, 3-7, 1998
81998
Нова експертно-бальна методика оцінки кадрового потенціалу підприємства
ОС Іванілов, ІЛ Плєтникова, ДМ Дячков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 67-74, 2006
62006
Людський капітал у розвитку економіки та залізничного транспорту України
ОС Іванілов, ВВ Компанієць, ІВ Іванкова
Вісник економіки транспорту і промисловості, випуск 1516, 149-151, 2005
62005
Реалізація принципу альтернативності у розбудові української державності
О Іванілов
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
42006
Актуальні проблеми розвитку системи менеджменту якості промислового підприємства залізничного транспорту
ОС Іванілов, ОА Гришко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
32015
Методичний підхід щодо комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства
ОС Іванілов, АГ Сиромятникова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 76-82, 2013
32013
Факторний аналіз рентабельності Укрзалізниці за методом фірми «Дюпон»
ОС Іванілов, АЮ Перетятько, ІІ Божидай
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Оцінка результатів діяльності будівельного підприємства на основі визначення інтегрального показника соціально-економічної ефективності
ОС Іванілов, АЮ Перетятько, ГВ Алексєєва
Вісник економіки транспорту і промисловості, 288-291, 2011
22011
Економіка підприємства/Іванілов Олександр Семенович
ОС Іванілов
К.: Центр навч. літ-ри, 2009
22009
Формування стратегії підприємства на основі пріоритетів розвитку
ОС Іванілов, ВГ Шинкаренко, КІ Мельникова
Монографія.–Харків: Видавництво «НТМТ, 2009
22009
Сучасний стан маркетингу послуг в Україні
ОС Іванілов, І Перегудов
Науковий вісник будівництва, 248-252, 2015
12015
1.11. ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ОЦІНКИ, ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ
ОС Іванілов
ECONOMIC EFFICIENCY OF BUSINESS IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY, 65-83, 2015
12015
Оцінка інвестиційної привабливості будівельного підприємства (на прикладі ПАТ Трест Житлобуд-1)
ОС Іванілов, АЮ Перетятько, КЕ Малишева
Науковий вісник будівництва, 206-209, 2014
12014
Механізм забезпечення конкурентоспроможності
ОС Іванілов, НВ Опікунова, ГБ Добривченко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 33-38, 2006
12006
Методи оцінки рівня економічної безпеки промислових підприємств
O Ivanilov, O Dmytriieva
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 66, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20