Юрій Опотяк (Yuriy Opotyak)
Юрій Опотяк (Yuriy Opotyak)
к.т.н., доцент каф. ІТ, Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова
Підтверджена електронна адреса в onat.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Architecture and models for system-level computer-aided design of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise
T Teslyuk, I Tsmots, V Teslyuk, M Medykovskyy, Y Opotyak
Conference on Computer Science and Information Technologies, 538-557, 2017
372017
Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання.–Видання друге (доповнене)
СО Довгий, ПП Воробієнко, КД Гуляєв
К.:«Азимут-Україна».–2013.–608с, 2013
112013
Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу Стимул
ПП Воробієнко, КС Озарко, ЮВ Опотяк
Вісник соціально-економічних досліджень, 161-166, 2012
102012
Architecture of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise
T Taras, T Ivan, T Vasyl, M Mykola, O Yurii
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
82017
Применение инструментальных средств для отбора кадров в сфере информационной безопасности на основа программного комплекса «Стимул»
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк
Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития.–Харьков …, 2011
82011
Подход к оценке эффективности деятельности персонала с учетом личностного фактора
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк, ВВ Челомбитько
Бизнес Информ, 2014
62014
Воробiєнко ПП Дослiдження особистiсних характеристик персоналу у дiяльностi пiдприємств за допомогою програмного комплексу «Стимул»
ПП Воробi, КС Озарко, ЮВ Опотяк
Вiсник соцiально-економiчних дослiджень., 161, 2012
62012
Selection of hardware features and synthesis of multilevel control system components of energy efficiency of production processes
I Tsmots, T Teslyuk, Y Opotyak
2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods …, 2018
52018
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Т Теслюк, І Цмоць, Ю Опотяк, В Теслюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп …, 2017
32017
System for human resources innovation projects ensuring
ES Ozarko, YV Opotyak
Sixth International Conference, Digital Broadcasting Technology, 115-139, 2011
32011
Application of tools for the selection of personnel in the field of information security based on the software package «Stimulus»
ES Ozarko, YV Opotyak
Science works IV International Radio Electronics Forum 2, 402-403, 2011
32011
Система обеспечения людскими ресурсами инновационных проектов: матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Технології цифрового мовлення: стратегія провадження …
ЕС Озарко, ЮВ Опотяк
Одеса: Видавництво Одеської національної академії зв’язку ім. ОС Попова, 115-139, 2011
32011
Arkhitektura bahatorivnevoi systemy upravlinnia enerhoefektyvnistiu rehionu
IH Tsmots, TV Tesliuk, YV Opotiak, VM Tesliuk
Visnyk NU" Lvivska politekhnika". Seriia: Kompiuterni nauky ta informatsiini …, 2017
22017
Architecture of the multilevel control system of energy efficiency of a region
IG Tsmots, TV Teslyuk, YUV Opotiak, VM Teslyuk
Bulletin of Lviv Polytechnic National University “Computer Science and …, 2017
22017
Podhod k otsenke effektivnosti deiatelnosti personala s uchetom lichnostnogo faktora
ES Ozarko, YV Opotiak, VV Chelombitko
Approach to evaluating the effectiveness of personnel with the personal …, 2014
22014
Approach to evaluating the effectiveness of personnel taking into account personal factor
K Ozarko, Y Opotyak, V Chelombitko
Business Inform 4, 271-277, 2014
22014
Дослідження особливостей особистісних характеристик інструментальними засобами
КС Озарко, ЮВ Опотяк, АВ Опарін, ОМ Ємельяненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 64-70, 2013
22013
Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу
КС Озарко, ЮВ Опотяк
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Doslidzhennia yakosti fleksohrafichnykh drukarskykh form z vykorystanniam rozroblenoho prohramno-aparatnoho kompleksu
VZ Maik, TH Dudok, IV Opotiak
Polihrafiia i vydavnycha sprava 4 (60), 108-116, 2012
22012
Doslidzhennya osobystisnykh kharakterystyk personalu u diyal'nosti pidpryyemstv za dopomohoyu prohramnoho kompleksu «Stymul»
PP Vorobiyenko, KS Ozarko, YV Opotyak
Visnyk sotsial'noekonomichnykh doslidzhen N 1, 161-166, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20