Подписаться
Наталія Михайлівна Алексеєнко
Наталія Михайлівна Алексеєнко
к.філол.н., доцент кафедри філології та видавничої справи КрНу імені Михайла Остроградського
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі
НМ Алексеєнко
Біблія і культура.-Чернівці: Рута, 18-23, 2000
202000
Лінгвістичний аналіз тексту: практикум: навчальний посібник
ШВВ Алексеєнко Н. М., Сізова К. Л., Бутко Л. В.
2*2019
Аналіз художнього тексту : практикум
СКЛ Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Гаєвська Н. М.
К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008
22008
Особливості зображення побуту та пейзажу в малій прозі Володимира Винниченка
Н Алексеєнко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 106-117, 2013
12013
Інтенції неореалізму в малій прозі В. Винниченка
НМ Алексеєнко
МОВА І КУЛЬТУРА, 206, 2008
12008
Замальовка як жанровий різновид малої прози Володимира Винниченка
Н Алексеєнко
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
12007
Використання уроку-екскурсії до бібліотеки для розвитку та збагачення усного і писемного мовлення школярів
НМ Алексеєнко, СМ Сошенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2021
2021
Трансформація сучасної української літературної мови в аспекті прийменникової системи
НМ Алексеєнко
Вісник Маріупольськогодержавного університету. Серія: Філологія, С. 117-124, 2021
2021
Медіа вірменської діаспори в Україні: роль у розбудові мультикультурного суспільства
ВВХЧ Ксенія Леонідівна Сізова, Наталія Михайлівна Алексеєнко
Virtus, 219-222, 2021
2021
Внесок видавництва «Українське народознавство» у збереження й популяризацію української культури
НМ Алексеєнко, ОМ Тур, КЛ Сізова
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (Вип. 33), С. 43–48, 2020
2020
Властивості буктрейлера: український та світовий досвід
КЛ Сізова, НМ Алексеєнко, ВВ Хміль-Чуприна
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 85-89, 2020
2020
Герої згадують… (2014–2018): збірка спогадів добровольців і волонтерів
СКЛ Алексеєнко Н. М.
2019
Створення книги спогадів учасників АТО: від задуму до готового видання
СКЛ Алексеєнко Н. М.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
2019
Підручник нового покоління в ноосферній освіті
НМ Алексеєнко
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, 15, 2018
2018
Модифікація змісту підготовки майбутніх журналістів з урахуванням потреб регіонального ринку праці
АН М.
Ідеї академіка Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки …, 2018
2018
Розвиток друкованої періодики Кременчука
КРМ Алексеєнко Н. М.
Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : Матеріали …, 2018
2018
Трансформація корпоративного сайту в Інтернет-ЗМІ
СКЛ Алексеєнко Н. М.
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ …, 2018
2018
Робота з медіаконтентом з метою формування лексичної компетентності майбутніх журналістів
СКЛ Алексеєнко Н. М.
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2017
2017
Підвищення результативності самостійної роботи майбутніх редакторів і видавців
СКЛ Алексеєнко Н. М.
Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / за заг. ред. академіка І. Ф …, 2016
2016
The effectiveness of extracurricular work organization of the future journalists: searching and interpretation of media content
СКЛ Алексеєнко Н. М.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20