Butsenko Lyudmila - Буценко Людмила Миколаївна
Butsenko Lyudmila - Буценко Людмила Миколаївна
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
Підтверджена електронна адреса в serv.imv.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин:[Монографія]
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Яковлева, СМ Мороз, ОО Литвинчук, ...
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс 1, 444, 2011
35*2011
Specifics of pesticides effects on the phytopathogenic bacteria
V Patyka, N Buletsa, L Pasichnyk, N Zhitkevich, A Kalinichenko, T Gnatiuk, ...
Ecological chemistry and engineering S., 2016
322016
М., Литвинчук ОО, Житкевич НВ, Ходос СФ, Буценко ЛМ, Данкевич ЛА, Гриник ІВ, Патика ВП Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Яовлева, С Мороз
Монографія/-Київ: ТОВ «НВП Інтерсервіс, 2011
29*2011
Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. посіб
ЛМ Буценко, ЮМ Пенчук, ТП Пирог
К.: НУХТ 323, 23, 2010
22*2010
Діагностика фітопатогенних бактерій. Методичні рекомендації. За ред. ВП Патики
ВП Патика, ЛА Пасічник, ЛА Данкевич, СМ Мороз, ЛМ Буценко, ...
ВП Патики, 2014
16*2014
Fitopatohenni bakterii
VP Patyka, LA Pasichnyk, RI Gvozdyak, VF Petrychenko, OV Korniychuk, ...
Metody doslidzhen. Monografiia, 2017
14*2017
Фітопатогенні властивості штамів, виділених із насіння сосни звичайної
ВВ Розенфельд, ЛМ Ващенко
Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія, м. Київ, 4-6, 2005
14*2005
Bacterial diseases of tomato plants in terms of open and covered growing of Ukraine
JV Kolomiets, IP Grygoryuk, LM Butsenko
Annals of Agrarian Science 15 (2), 213-216, 2017
132017
Biotechnological control methods against phytopathogenic bacteria in tomatoes
YV Kolomiiets, IP Grygoryuk, LM Butsenko, AV Kalinichenko
Appl. Ecol. Environ. Res 17 (2), 3215-3230, 2019
102019
Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) проти збудників бактеріальних хвороб
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 34-39, 2015
10*2015
Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди
ВФ Петриченко, ОВ Корнійчук, ЛА Пасічник, ЛМ Буценко, НВ Житкевич, ...
Вісник аграрної науки, 21-26, 2013
9*2013
Induction of bacterial canker resistance in tomato plants using plant growth promoting rhizobacteria
Y Kolomiiets, I Grygoryuk, A Likhanov, L Butsenko, Y Blume
The Open Agriculture Journal 13 (1), 2019
82019
Бактериальные болезни пшеницы
Л Пасичник, С Ходос, Л Буценко, В Патыка
Зерно, серия Земледелие, удобрения и средства защиты, 2011
62011
Pseudomonas syringae–возбудитель бактериальных болезней сорняков
ЛА Пасичник, ЕА Савенко, ЛН Буценко, ТН Щербина, ВФ Патыка
Мікробіологічний журнал, 41-46, 2013
5*2013
Вплив ліпополісахарид білкового комп лексу Pseudomonas siringae pv. atrofaciens на процес пухлиноутворення, спричинений Agrobacterium tumefaciens
РІ Гвоздяк, ЛА Пасічник, ЛМ Ващенко
Мікробіол. журн 65 (3), 5-13, 2003
52003
Phytopatogenni bakterii
VP Patyka, LA Pasichnyk, RI Gvozdyak, VF Petrychenko, ...
Metody doslidzhen.[Phytopathogenic bacteria. Research methods]. Vindruk, 2017
42017
Індукуючий вплив біодобрив на продуктивність рослин томатів і формування мікробіоти ризосфери
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко
Агроекологічний журнал, 75-82, 2017
42017
Gene modulation activity of culture liquid and lipopolysaccharide Pseudomonas syringae pv. syringae UKM V-1027
LM Butsenko
Nauk. Visn. Uzhhorod. Univ.(Ser. Biol.) 22, 80-83, 2008
4*2008
The sensitivity of phytopathogenic bacteria to streptomycin under the influence of pesticides
NM Buletsa, LM Butsenko, LA Pasichnyk, VP Patyka
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 77 (6), 62-69, 2015
3*2015
Biological properties of phytopathogenic bacteria Pseudomonas syringae, isolated from sugar beet
K Dvorak, V Sabluk, A Kalinichenko, L Butsenko, L Pasichnyk, V Patyka
J. of Pure and Applied Microbiology 20014 (8), 6, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20