Follow
Ivan Luchka / Іван Лучка
Ivan Luchka / Іван Лучка
Institute of Animal Biology NAAS / Інститут біології тварин НААН
Verified email at inenbiol.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич
Львів: СПОЛОМ, 2012
478*2012
Contents of heavy metals in food, organism and animal products in the Zacarpathian biogeochemical province
RG Sachko, JV Lesyk, IV Luchka, IV Nevostruyeva
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
132016
Biokhimichni pokaznyky syrovatky krovi svynei riznykh katehorii za yakisnym skladom miazovoi tkanyny
VI Khalak, OS Hrabovska, IV Luchka, HH Denys
Biolohiia tvaryn 19 (4), 64-72, 2017
102017
Вплив добавок мінеральних елементів до раціону бичків на утворення метану в рубці, його емісію в атмосферу і на прирости живої маси тварин
ГО Богданов, ЛІ Солдогуб, ІВ Лучка, РО Федяков
Біологія тварин 7 (1-2), 68-71, 2005
72005
Биохимические и физиологические предпосылки уменьшения эмиссии метана жвачными животными
ГО Богданов, ЛИ Сологуб, ВВ Влизло, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ...
Сельскохозяйственная биология, 13-24, 2010
42010
Blood serum biochemical indices of different categories of pigs by qualitative composition of muscle tissue
VI Khalak, OS Grabovska, IV Luchka, GG Denys
The Animal Biology 19 (4), 64-72, 2017
22017
Основи біобезпеки для науково-дослідних установ біологічного профілю
ЮТ Салига, ІВ Лучка, ВП Росаловський
Львів: Растр-7, 2017
22017
The influence of different amounts of zinc citrate on blood biochemical indices and productivity of rabbit organism
YV Lesyk, MM Khomyn, IV Luchka, NO Bosanevich
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
1*2019
Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини
ВІ Халак, ОС Грабовська, ІВ Лучка, ГГ Денис
Біологія тварин, 64-72, 2017
12017
Вміст купруму в грунтах, воді та рослинних кормах раціону врх у різних біогеохімічних провінціях західної україни
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ЮТ Салига, НІ Талоха
Біологія тварин 14 (1-2), 93-100, 2012
12012
Спосіб підвищення продуктивності, корекції обміну речовин та покращення якості продукції кролів
ЯВ Лесик, АІ Іваницька, ІВ Лучка, ОС Грабовська, ММ Хомин, ГГ Денис
2020
ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНОМ MC4R ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ДЕЯКИМИ …
ВІ Халак, ОС Грабовська, ІВ Лучка
Біологія тварин 20 (3), 173-173, 2018
2018
ВПЛИВ ЦИНКМЕТІОНІНУ НА СИМБІОТИЧНУ МІКРОФЛОРУ ВМІСТУ РУБЦЯ ЖУЙНИХ ТВАРИН IN VITRO
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ІВ Панчук, ЮТ Салига
Біологія тварин 20 (3), 110-110, 2018
2018
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ВІ Халак, ОС Грабовська, ІВ Лучка, ГГ Денис
Біологія тварин 19 (4), 64-72, 2017
2017
Содержание высокомолекулярных жирных кислот в грудной мышце цыплят-бройлеров в условиях стресса и его коррекции
СС Грабовский, ОС Грабовская, ГГ Денис, ИВ Лучка
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
2017
Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття
RG Sachko, JV Lesyk, IV Luchka, IV Nevostruyeva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Вплив афлатоксину B1 і препарату Вітакорм-БСР-Форте на стан антиоксидантної системи у клітинах кишечнику щурів
ІВ Панчук, ГЛ Антоняк, ІВ Лучка
Біологія тварин, 173-173, 2016
2016
Активність NO-синтазної системи клітин кишечнику щурів за умов введення афлатоксину В 1 та ентеросорбентів
ІВ Панчук, ГЛ Антоняк, ІВ Лучка
Біологія тварин 17 (3), 194, 2015
2015
Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds
YO Dzen, IV Luchka, YT Salyha, OG Malyk
Біологія тварин 17 (1), 48-54, 2015
2015
Особливості впливу пробіотичного препарату БПС- 44 та цеоліту на життєдіяльність мікороорганізмів рубця врх за дії афлотоксину В 1 in vitro
ІВ Лучка, ЄО Дзень, ІВ Панчук, ГЛ Антоняк
Ukr. Biochem. J. 86 (N5 (Suppl. 2)), 250-251, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20