Кафедра здоров'я, фітнесу та рекреації
Кафедра здоров'я, фітнесу та рекреації
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту: історичний аспект
ЛП Сущенко
Педагогіка і психологія проф. освіти, 185-194, 2001
280*2001
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 2003
2652003
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
1872009
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
ЛП Сущенко—К, 2003
1622003
Спорт для всіх в Україні: теорія і практика
МВ Дутчак
К.: Олімп. л-ра 279 (1), 2009
1112009
Соціальні технології культивування здорового способу життя людини
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 27, 1999
971999
Фізична рекреація різних груп населення:[монографія]
ОВ Андрєєва
К.: Поліграфсервіс, 2014
622014
Спорт для всіх у світовому контексті
МВ Дутчак
МВ Дутчак 5, 2007
622007
Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування
МВ Дутчак
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 44-52, 2015
542015
Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні
МВ Дутчак
МВ Дутчак-К, 2009
392009
Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення
ОВ Андрєєва
з фіз. виховання і спорту: 24.00. 02 «Фізична культура, фізичне виховання …, 2014
382014
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВГ Редько, ЛП Сущенко, ЄВ Євець
37*
Здоровий спосіб життя людей як об’єкт соціального пізнання
ЛП Сущенко
ступеня канд. пед. наук/ЛП Сущенко.–Запоріжжя, 1997.–20с, 0
35*
Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя
М Дутчак, Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров’я, 116-119, 2010
332010
Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації
ОВ Андрєєва
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 81-84, 2004
312004
Здоровий спосіб життя людини. Довідкові матеріали
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 73, 1999
281999
Окремі аспекти реформування системи фізичного виховання в Україні
МВ Дутчак
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні.–Рівне …, 1999
271999
Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів
ВД Дехтяр, ЛП Сущенко
К.: ПП “Екмо, 2005
262005
Стратегия и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности: сб. материалов ВОЗ
ЕВ Имас, МВ Дутчак, СВ Трачук
ЕВ Имас., МВ Дутчак, СВ Трачук–К.: НУФВСУ, Олимпийская литература, 2013
242013
Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання
НВ Ковальова
Запорізького національного університету, 36, 2013
222013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20