Follow
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства
ТО Корнієнко
ФОП Жовтий ОО, 2016
3842016
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
752015
Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства
МВ Білошкурський
Актуальні проблеми економіки, 45, 2005
64*2005
Проектний аналіз: навч. посіб.
ОВ Митяй
К.: Знання 311, 2011
592011
Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів
ІА Бержанір, ТА Демченко, АА Кістол
Економічний простір, 161-168, 2016
552016
Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект
ОВ Міщук
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції 2, 9-12, 2011
532011
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки 9, 179-184, 2007
502007
Діагностика показників ліквідності підприємств
ІА Бержанір
ФОП Жовтий ОО, 2016
442016
Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state
ЛМ Акімова, ОО Акімов, ІП Мігус, ЯС Коваль, ВІ Дмитренко
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (35), 180-190, 2020
432020
Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства
ІА Бержанір, НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 58-62, 2015
392015
Основные направления повышения эффективности управления персоналом на предприятии
ЮВ Шершнева
Видаництво ХНЕУ, 2012
38*2012
C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development
V Omelyanenko, O Braslavska, N Biloshkurska, M Biloshkurskyi, ...
International Journal of Computer Science and Network Security 21 (9), 267-274, 2021
292021
Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики
ОВ Міщук
Актуальні проблеми економіки, 25-30, 2008
292008
Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства
І Бержанір, О Вінницька, Н Гвоздєй
Молодий вчений, 682-686, 2018
282018
Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств
ОВ Митяй
282013
Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський
Сталий розвиток економіки, 85-89, 2013
28*2013
Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами
МВ Білошкурський
Видавець «Сочінський», 2010
28*2010
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич, ІА Бержанір
Херсон: Херсонський державного університету, 2014
27*2014
Формування механізму управління прибутком підприємства
ІА Бержанір
Центральноукраїнський національний технічний університет, 2008
262008
Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві
ТА Демченко, ЛА Чвертко
Економічні горизонти, 48-56, 2017
252017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20