Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства
ТО Корнієнко
ФОП Жовтий ОО, 2016
1752016
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
712015
Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства
МВ Білошкурський
Актуальні проблеми економіки, 45, 2005
46*2005
Проектний аналіз: навч. посіб.
ОВ Митяй
К.: Знання 311, 2011
39*2011
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 179-184, 2007
272007
Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект
ОВ Міщук
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 9-12, 2011
252011
Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств
ОВ Митяй
232013
Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики
ОВ Міщук
Актуальні проблеми економіки, 25-30, 2008
222008
Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами
МВ Білошкурський
Видавець «Сочінський», 2010
21*2010
Основные направления повышения эффективности управления социально-экономическим развитием на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
202011
Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський
Сталий розвиток економіки, 85-89, 2013
19*2013
Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва
ОВ Митяй, ІЮ Гришова, ВВ Кужель
Національна академія управління, 2015
162015
Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери
ОА Хлистун, ОВ Митяй
Оформлення «Видавничий дім «Гельветика», 2014, 2014
152014
Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс]
ОВ Митяй, ОА Хлистун
Глобальні та національні проблеми економіки.–2014.–Вип 2, 630-633, 2014
142014
Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
ІЮ Гришова, ОВ Митяй
Економічний простір, 125-135, 2015
132015
Концепція організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства
ОВ Митяй
Економіка: реалії часу, 39-46, 2013
132013
Практические подходы к оцениванию эффективности социально-экономического развития на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 483-489, 2012
132012
Дослідження зарубіжного досвіду управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні
ПЮ Курмаєв
Економічний простір, 16-23, 2009
132009
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основний важіль сталого розвитку аграрної сфери
ІЮ Гришова, ОВ Митяй, ТМ Гнатьєва
Тернопільський національний економічний університет, 2016
122016
Теоретичні та практичні аспекти державного регулювання вищої освіти в Україні
П Курмаєв
Теорія та методика управління освітою, 2013
122013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20