Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства
ЮВ Майборода, ДА Фещенко
2192011
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
772015
Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства
МВ Білошкурський
Актуальні проблеми економіки, 45, 2005
542005
Проектний аналіз: навч. посіб.
ОВ Митяй
К.: Знання 311, 2011
44*2011
Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект
ОВ Міщук
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 9-12, 2011
332011
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 179-184, 2007
302007
Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств
ОВ Митяй
262013
Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами
МВ Білошкурський
Видавець «Сочінський», 2010
26*2010
Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики
ОВ Міщук
Актуальні проблеми економіки, 25-30, 2008
232008
Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський
Сталий розвиток економіки, 85-89, 2013
21*2013
Основные направления повышения эффективности управления социально-экономическим развитием на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
212011
Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів
ІА Бержанір, ТА Демченко, АА Кістол
Економічний простір, 161-168, 2016
182016
Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва
ОВ Митяй, ІЮ Гришова, ВВ Кужель
Національна академія управління, 2015
182015
Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс]
ОВ Митяй, ОА Хлистун
Глобальні та національні проблеми економіки.–2014.–Вип 2, 630-633, 2014
172014
Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
ІЮ Гришова, ОВ Митяй
Економічний простір, 125-135, 2015
162015
Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери
ОА Хлистун, ОВ Митяй
Оформлення «Видавничий дім «Гельветика», 2014, 2014
162014
Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства
ІА Бержанір, НІ Гвоздєй, ЮВ Улянич
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 58-62, 2015
152015
Роль держави у розвитку туристичної індустрії України
ВФ Савченко, СО Стойка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління, 9-15, 2013
152013
Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами
МВ Білошкурський
Європейський університет, 2009
152009
Практические подходы к оцениванию эффективности социально-экономического развития на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 483-489, 2012
142012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20