Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Управління фінансово-економічною безпекою підприємства
ЮВ Майборода, ДА Фещенко
2062011
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
752015
Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства
МВ Білошкурський
Актуальні проблеми економіки, 45, 2005
502005
Проектний аналіз: навч. посіб.
ОВ Митяй
К.: Знання 311, 2011
44*2011
Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект
ОВ Міщук
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 9-12, 2011
322011
Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств
ОВ Митяй
262013
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 179-184, 2007
262007
Основные направления повышения эффективности управления социально-экономическим развитием на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2011
242011
Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики
ОВ Міщук
Актуальні проблеми економіки, 25-30, 2008
232008
Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами
МВ Білошкурський
Видавець «Сочінський», 2010
22*2010
Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський
Сталий розвиток економіки, 85-89, 2013
20*2013
Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс]
ОВ Митяй, ОА Хлистун
Глобальні та національні проблеми економіки.–2014.–Вип 2, 630-633, 2014
162014
Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери
ОА Хлистун, ОВ Митяй
Оформлення «Видавничий дім «Гельветика», 2014, 2014
162014
Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
ІЮ Гришова, ОВ Митяй
Економічний простір, 125-135, 2015
152015
Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів
ІА Бержанір, ТА Демченко, АА Кістол
Економічний простір, 161-168, 2016
142016
Концепція організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства
ОВ Митяй
Економіка: реалії часу, 39-46, 2013
142013
Практические подходы к оцениванию эффективности социально-экономического развития на региональном уровне
ПЮ Курмаев
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 483-489, 2012
142012
Дослідження зарубіжного досвіду управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні
ПЮ Курмаєв
ПЮ Курмаєв.[Електронний ресурс]–Режим доступу: nbuv. gov. ua/kpr/2009_25 …, 2009
142009
Роль держави у розвитку туристичної індустрії України
ВФ Савченко, СО Стойка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління, 9-15, 2013
132013
Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами
МВ Білошкурський
Європейський університет, 2009
132009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20