Олег Дакаленко Oleg Dakalenko Дакаленко Олег Вячеславович Dakalenko Oleg
Олег Дакаленко Oleg Dakalenko Дакаленко Олег Вячеславович Dakalenko Oleg
ПГАФКиС, доцент кафедры иностранных языков
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання навчаючого тестування у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту за тематикою "Туризм " з дисципліни "Іноземна мова"
О Дакаленко, І Скрипченко
Молодь і ринок, 89-95, 2015
12015
Психологічні компоненти комунікативної методики навчання іноземнії мові здобувачів вищої освіти вишів спортивного спрямування
ПС Дакаленко О.
Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми …, 2020
2020
The Specifics of Psychological and Pedagogical Component of Teaching a Foreign Language to Students of Sport Educational Establishments
ОВ Дакаленко, НЛ Коваленко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
Die psychologische Vorbereitung der Mädchen-Floorballspielerinnen für Altersklasse von 14-17 Jahren
DO Dubovikova V.
Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки …, 2020
2020
Специфіка психолого-педагогічної складової навчання іноземній мові студентів вишів спортивного спрямування
КН Дакаленко О.
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова 1 (Випуск 2 (122) 20), 31-35, 2020
2020
Die Leichtathletik in Deutschland
ТЗ Дакаленко О. В.
Студентська науково-практична міжвузівська конференція іноземними мовами …, 2019
2019
Adaptive and Integrative Training of the Foreign Language of Students of the Universities of Sports Profile in the Lessons of Discipline "Tourism"
SI Dakalenko O.
The Baltic Scientific Journals 1 (6), p. 23 - 26, 2019
2019
Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови у вишах спортивного спрямування
ДО В.
Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування …, 2019
2019
Адаптивно-интегративное обучение иностранному языку соискателей высшего образования вузов спортивного профиля на занятиях по дисциплине "Туризм"
СИ Дакаленко О.
The Southern Caucasus Scientific Journals 1 (1), p. 4 - 10, 2019
2019
Die psychologische und intuitive Dominante der Uferspinnangelsportler als eine Komponente für Erfolgreiche Wettkampftätigkeit
DO Kolesnik A.
Збірник наукових праць та матеріалів V Всеукраънськоъ студентськоъ науково …, 2019
2019
Ефективність навчання професійно-спрямованому німецькому мовленню студентів-спортсменів спеціальності "Футбол" у процесі соціалізації
О Дакаленко
Науковий часопис, С. 171 - 174., 2018
2018
Die psychologischen und emotionalen Vorbereitungsbesonderheiten für Uferspinnangelsportler zur Wettkampfstätigkeit
DO Paladijtschuk B.
Proceeding of the international research, education&training zenter 3 (3), 37-39, 2018
2018
Die psychologischen und emotionalen Vorbereitungsbesonderheitem für Uferspinnangelsportler zur Wettkampfstätigkeit
O Paladijtschuk, Bogdan, Dakalenko
Proceeding of the International Research, Education & Training Center …, 2018
2018
Der Begriff "die Kultur der Bewegungen" in der Theorie und Merhodik der Vorschulkinderkörpererziehung
O Gontschar. Lilija, Borysowa, Julija, Dakalenko
Ежемесячный международный научный журнал "Austria-science", 3 часть № 14 …, 2018
2018
Навчання аудіюванню студентів вишів спортивного спрямування
О Дакаленко
Актіалні проблеми навчання іноземних студентів 1 (1), стр. 25 - 26, 2018
2018
Развитие мотивации к изучению иностранных языков у студентов вузов спортивного направления в процессе социализации
ОВ Дакаленко
Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Материалы VII …, 2017
2017
"Модель" комунікативної компетеції для вивчення німецької мови у вишах спортивного спрямування
ОВ Дакаленко
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна …, 2017
2017
До питання про іншомовну комунікативну компетенцію студентів спортивних вишів
ДО В.
Актуальні проблеми навчання іноземних студентів (матеріали міжвузівської …, 2017
2017
До питання розвитку аналітико-адаптивного мислення при подачі англо-німецького білінгвального матеріалу
О Дакаленко, Н Коваленко
Молодь і ринок, 21-25, 2017
2017
Адаптивна мотивація до вивчення іноземної мови студентами вишів спортивного спрямування
ДОВ Тютченко З. А.
VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: "Іноземні мови …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20