Володимир Юрійович Єдинак
Володимир Юрійович Єдинак
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки
ВЮ Єдинак
Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво, 51-54, 2009
302009
Постмитний аудит як фактор забезпечення економічної безпеки країни: зарубіжний досвід та українська перспектива
ТС Єдинак, ВЮ Єдинак
Вісник академії митної служби України, 70-76, 2008
242008
Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації
ВЮ Єдинак
Автореферат дис... канд. екон. наук/ВЮ Єдинак 8, 2010
152010
Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки
ВЮ Єдинак
Одеський національний політехнічний університет, 2017
72017
Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу
ЮЄ Петруня, ВЮ Єдинак, ЯВ Бугай
Економіка та держава, 76-78, 2015
52015
Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств
ВЮ Єдинак, НМ Плєшкова, СП Ніжніченко
Ефективна економіка, 2014
52014
Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія
ОМ Вакульчик, ТС Єдинак, ВЮ Єдинак
Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014
32014
Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління кокурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах
ЮГ Барсукова, АМ Кругліков, ВЮ Єдинак
Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою …, 2017
22017
Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації
ТС Єдинак, ВЮ Єдинак
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з …, 2017
22017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник
ЮЄ Петруня, ВЮ Єдинак, ЮО Кахович, БВ Літовченко, ДВ Маляр, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення
ГП Клімова
Право та інновації, 23-29, 2017
12017
Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України
ТС Єдинак, ВЮ Єдинак
Академія митної служби України, 2016
12016
Митна енциклопедія
ІГ Бережнюк, ПВ Пашко, ОІ Барановський, ОВ Батанов, ОВ Боровик, ...
Хмельницький: П П Мельник АА, 2014
12014
Зміни організаційної структури у процесі стратегічного планування діяльності митної служби
БВ Літовченко, ВЮ Єдинак
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 23-33, 2012
12012
Вплив глобалізаційних процесів на стан фінансово-економічної безпеки бізнесу в Україні
ВЮ Єдинак
Вчені записки Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні …, 0
1
Адміністративний менеджмент: опорний конспект лекцій
ВЮ Єдинак
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Людський вимір організації
БВ Літовченко, ВЮ Єдинак
Університет митної справи та фінансів, 2018
2018
Актуальні питання державного управління митною справою в Україні
ВЮ Єдинак, ТС Єдинак
Університет митної справи та фінансів, 2017
2017
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БФ Байда, ІБ Галюк, ВЮ Єдинак, АД Калько, ЮМ Кушнірчук, ...
2017
Features of Strategic Planning for Foreign Economic Activity of enterprises of Ukraine
MT Iedynak V.J., Rosymeiko M.
Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20