Підписатись
Ірина Біднина; Iryna Bidnyna
Ірина Біднина; Iryna Bidnyna
Інші іменаІрина Біднина
Інститут кліматично орінтованого сільського господарства НААН
Підтверджена електронна адреса в icsanaas.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях
РА Колектив авторів. За науковою редакцією Вожегової
Херсон: Грінь Д.С., 2014
33*2014
Вміст олії в насінні льону олійного залежно від погодних умов та фону живлення на півдні України
ІД Філіп’єв, ІО Біднина
Зрошуване землеробство, с. 105-110, 2008
162008
Ефективність сумісного застосування добрив та мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур на півдні України
ІО Біднина, ОС Влащук, ВВ Козирєв, АВ Томницький
Зрошуване землеробство, 54-56, 2013
102013
Оптимизация агротехнологического процесса возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях с использованием информационных технологий
СВ Коковихин, ИА Биднина, ВА Шарий, АН Червань, АВ Дробитько
Почвоведение и агрохимия, 63-71, 2021
72021
Інноваційні технології вирощування кукурудзи на зрошуваних землях півдня України
Р Вожегова, Ю Лавриненко, С , Коковіхін, П Писаренко, І Біляєва, ...
52017
Науково-практичні аспекти планування та оперативного управління режимами зрошення сільськогосподарських культур із використанням інформаційних технологій
ХІБ Сергій Васильович Коковіхін, Павло Володимирович Писаренко, Ірина ...
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство», 43-49, 2020
4*2020
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
НП Малярчук, ДИ Котельников, ПВ Писаренко, ИА Биднина
Кормопроизводство, 24-26, 2014
42014
Продуктивность льна масличного в зависимости от фона минерального питания в условиях юга Украины
ІО Біднина
Материалы междуна-родной конференции молодых ученых и специалистов «Акту …, 2013
42013
Висота і вага надземної маси рослин льону олійного залежно від систем живлення на неполивних землях півдня України
ІД Філіп’єв, ІО Біднина, ВА Сидякіна
Таврійський науковий вісник, с. 56-61, 2010
42010
Агроекономічна оцінка продуктивності льону олійного залежно від систем мінерального живлення в неполивних умовах півдня України
ІД Філіп’єв, ІО Біднина
Таврійський науковий вісник, с. 37-42, 2009
42009
Фотосинтетична діяльність рослин льону олійного залежно від фону живлення на півдні України
ІД Філіп’єв, ІО Біднина
Зрошуване землеробство, с. 89-92, 2009
42009
Продуктивність і якість льону олійного залежно від рівня мінерального живлення в умовах півдня України
ІО Біднина
На здобуття наук, ступеня канд. с.-г наук: спец 6 (09), 0
4
Оцінка якості зрошувальної води в системі еколого-меліоративного моніторингу
О Морозов, В Морозов, Є Козленко, І Біднина
Водні біоресурси та аквакультура, 2020
32020
Ефективність удобрення льону олійного на темно-каштановому ґрунті півдня України
ІО Біднина
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 60-64, 2014
32014
Витрати елементів живлення льоном олійним на формування врожаю
ІД Філіп’єв, ІО Біднина, ІМ Степанова
Таврійський науковий вісник, с. 12-16, 2008
32008
Мікродобриво як фактор прискорення зростання та розвитку рослин на посівах нових сортів сої в умовах зрошення
ВО Боровик, ІО Біднина, ІМ Біляєва, ОА Шкода
Аграрні інновації, 89-95, 2020
22020
Evaluation of productivity and drought tolerance of oil-seed flax (Linum usitatissimum L.) varieties depending on the conditions of humidification and mineral nutrition in the …
R Vozhehova, V Borovyk, V Konovalova, S Kokovikhin, I Biliaieva, ...
AgroLife Scientific Journal 9 (1), 2020
22020
The importance of main root diameter in alfalfa plant breeding
NH O Tyshchenko, A Tyshchenko, O Piliarska, I Biliaieva, H Kuts, I Bidnyna ...
Technology Reports of Kansai University 62 (9), 5443-5450, 2020
22020
Особливості зразків сої (Glycine max.(L.) Merr.) в умовах зрошення Півдня України
РА Вожегова, ВО Боровик, ІО Біднина, ДК Рубцов, ТЮ Марченко
Генетичні ресурси рослин, 23-27, 2018
22018
Різноманіття вихідного матеріалу гречки та напрями його використання в селекції
ЮВ Харченко, ОВ Тригуб
Генетичні ресурси рослин, 31-43, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20