Воронкін, Олексій Сергійович ; Воронкин, Алексей Сергеевич ; Oleksii Voronkin
Воронкін, Олексій Сергійович ; Воронкин, Алексей Сергеевич ; Oleksii Voronkin
Портал"Технології дистанційної освіти";Сєвєродонецький коледж культури імені Сергія Прокоф'єва
Verified email at at.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Социальные сети: эволюция, структура, анализ
АС Воронкин
Образовательные технологии и общество 17 (1), 2014
1372014
“Хмарні” обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ
ОС Воронкін
FOSS Lviv 2012 : збірник наукових праць другої міжнародної науково …, 2012
442012
Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі
ОС Воронкін
Луганський державний інститут культури і мистецтв, 2011
442011
ИКТ в образовании: эволюция, конвергенция и инновации
АФ Манако, АС Воронкин
Образовательные технологии и общество 17 (1), 2014
322014
Философия психолого-дидактических концепций обучения в информационном обществе
АС Воронкин
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства, 2012
202012
Організація дистанційних технологій навчання на основі комп’ютерних інформаційних систем вищих навчальних закладів України
ОС Воронкін
Електронний Вісник Східноукраїнського національного університету імені …, 2009
202009
Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вишів України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
ОС Воронкін
Стратегия качества в промышленности и образовании: материалы XI Междунар …, 2015
192015
Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання
ОС Воронкін
Вища освіта України, 109-116, 2014
172014
Можливості використання системи QR-кодів у вищій школі
ОС Воронкін
FOSS Lviv 2014 : збірник наукових праць четвертої міжнародної науково …, 2014
162014
Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій
ОС Воронкін, МА Федорівна
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково …, 2013
13*2013
Комплексний підхід до розгляду процесів еволюції та конвергенції ІКТ в освіті
АФ Манако
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3-9, 2014
122014
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х – ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ XX СТ.)
ОС Воронкін
Інформаційні технології і засоби навчання 39 (1), 17-45, 2014
12*2014
Персональні навчальні мережі в системі дистанційної освіти
ОС Воронкін
Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища …, 2011
102011
Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України
ОС Воронкін
Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр., 81–106, 2015
92015
Организация дистанционного обучения в сетевом сообществе
АС Воронкин
Образовательные технологии и общество 16 (1), 2013
92013
Предварительные итоги открытого авторского дистанционного курса «Введение в физику звука–2011»[Електронний ресурс]
АС Воронкин
Луганськ: Інформаційно-освітянський портал «Технології дистанційної освіти …, 2011
92011
Практические основы аналитического исследования персональной учебной среды в открытом он-лайн курсе
АС Воронкин
Образовательные технологии и общество 16 (4), 2013
82013
Конективізм і масові відкриті дистанційні курси
ОС Воронкін
Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць, 30-39, 2013
82013
Управление качеством дистанционного образования
АС Воронкин
Современные техника и технологии: сб-к трудов XVI Междун. научно …, 2010
82010
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОС Воронкін
Інформаційні технології в освіті (Journal of Information Technologies in …, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20