Follow
Креховська-Лепявко О. М., Krekhovska-Lepyavko O.M., Krekhovska-Lepyavko Olha, Krekhovska-Lepiavko O
Креховська-Лепявко О. М., Krekhovska-Lepyavko O.M., Krekhovska-Lepyavko Olha, Krekhovska-Lepiavko O
доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима, МЯ Фурдела
Вісник морфології.–2012.–18, 40-43, 2012
42012
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АМІНОКИСЛОТ L-ОРНІТИНУ ТА L-АРГІНІНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ЩУРІВ В УМОВАХ ГОСТРОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ
ОМ Креховська-Лепявко, AA Гудима, ВЄ Городецький
32011
Особливості впливу амінокислот L
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима, ВЄ Городецький
Медична хімія, 2013
2013
Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту
АА Гудима, ОМ Креховська-Лепявко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 177-177, 2012
2012
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
2012
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІЯ Господарський, СО Ястремська, СО Коноваленко, НІ Рега, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6