Креховська-Лепявко О. М., Krekhovska-Lepyavko O.M., Krekhovska-Lepyavko Olha
Креховська-Лепявко О. М., Krekhovska-Lepyavko O.M., Krekhovska-Lepyavko Olha
асистент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином
ОМ Креховська-Лепявко
Вісник морфології.–2012.–18, 40-43, 0
2
Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту
АА Гудима, ОМ Креховська-Лепявко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 177-177, 2012
2012
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІЯ Господарський, СО Ястремська, СО Коноваленко, НІ Рега, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6