Ю.В. Федотова
Ю.В. Федотова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія.
ВП Решетило, МС Наумов, ЮВ Федотова
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
122014
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА МАКРО-ТА МЕЗАЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ
ЮВ Федотова
Комунальне господарство міст, 240-244, 2014
92014
Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів
ЮВ Федотова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
62015
Міжнародний досвід формування кластерних структур та можливості його використання в регіонах України
ЮВ Федотова
Всеукраїнський наукововиробничий журнал «Інноваційна економіка, 42-45, 2010
52010
Семья как феномен и носитель культурных традиций (Европа с древности до начала XX века): автореф. дисс…., к. культурологии
ЮВ Федотова
М, 2003
52003
Формування кластерних структур та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів
ЮВ Федотова
спец. 08.00. 05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»/ЮВ Федотова, 0
4
Досвід та перспективи функціонування кластерних структур в економіці України [Електронний ресурс]
ЮВ Федотова
Ефективна економіка, 121-127, 2015
32015
Шляхи реформування житлово-комунального господарства
ЄМ Дроботова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
22016
Анімаційна діяльність: сутність, особливості та соціально-економічна ефективність
ЮВ Федотова, ОМ Кравець
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
22016
Шляхи ФорМуВаННя, структура та сиНергетичНІ еФекти кластерІВ у зелеНоМу господарстВІ
МІ Блуд, ЮВ Федотова
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму/МІ Блуд, ЮВ Федорова, 4, 2011
22011
Трансформація відносин власності у житлово-комунальній сфері
ЮВ Федотова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
22007
Роль комунікативної культури викладача в організації навчального процесу у вищій школі
АО Москвіна, ЮВ Федотова
2
Кластеризація економіки як напрям подолання диспропорційності регіонального розвитку
ЮВ Федотова
Молодий вчений, 545-549, 2018
12018
Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів
ІА Островський, ЮВ Федотова
Молодий вчений, 693-697, 2017
12017
Аналіз невизначеності як категорії економічної науки
ЮВ Федотова, ВП Решетило
Економіка та суспільство, 2016
12016
Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)»(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101–Готельно-ресторанна справа та …
ВП Решетило, ЮВ Федотова
12016
Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів
ЮВ Федотова
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2015
12015
Інтегративні структури: етимологія, види і роль у забезпеченні економічного розвитку регіону
ЮВ Федотова
Глобальні та національні проблеми економіки.–2017.–Випуск 15, 414-419, 0
1
Гендерна складова військової справи України на сучасному етапі
ЮВ Федотова
1
Федотова ЮВ, Морозова. АД РОЛЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК.
ЮВ Федотова, АД Морозова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20