Олена Проказа; Е.И. Проказа; О.І. Проказа; E. Prokaza
Олена Проказа; Е.И. Проказа; О.І. Проказа; E. Prokaza
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Researches of the system of neutralization process control in the production of ammonium nitrate on the basis of rheological transitions principles
I Stentsel, O Porkuyan, E Prokaza
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 12 (4), 2012
82012
Rheological model of mixing and transformation processes in multiphase medium
O Porkuian, O Prokaza, A Kutaiba
Metallurgical and Mining Industry 2, 52, 2015
72015
Основи теорії багатопараметричних об'єктів керування з реологічними переходами
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа
Науковий журнал «Технологічні комплекси», 2010
52010
Modelling of diffusion processes in cracking reactor with aerosol nanocatalysis
O Porkuian, O Prokaza, K Alahmad Almou
Scientific journal of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 216, 2014
42014
Дослідження вимірювального контролю технологічних параметрів при реологічних перетвореннях хімічних процесів
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа
НТУ" ХПІ", 2011
42011
Control of the process of vacuum gasoil catalytic cracking in terms of aerosol nanocatalysis technology
O Porkuian, O Prokaza, K Alahmad Almou
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 15 (3), 2015
32015
Rheological models of technological control of parameters with internal connections during production of ammonium nitrate
OV Porkuian, IІ Stentsel, OІ Prokaza
Visnyk of National Technical University“Kharkiv Polytechnic Institute, 21-28, 2010
32010
Нелінійні моделі багатопараметричних хімічних об’єктів керування з реологічними перетвореннями
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа, ОВ Кузнєцова
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток …, 2010
22010
The use of superficial Love waves in automatic control systems for technological processes on the processing plants
OV Porkuian, EI Prokaza
Visnyk of the East-Ukrainian National University named after V. Dahl …, 2007
22007
Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри
ОІ Проказа
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 142-147, 2015
12015
Моделювання дифузійних процесів в реакторі крекінгу аерозольним нанокаталізом
ОВ Поркуян, ОІ Проказа, АК Алахмад
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
12014
Реологічні моделі технологічного контролю параметрів з внутрішніми зв'язками у виробництві аміачної селітри
ОВ Поркуян, ЙІ Стенцель, ОІ Проказа
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Идентификация технологических объектов обогатительного производства на основе ортогональных моделей Гаммерштейн
ВС Моркун, ВС Моркун, ОВ Поркуян, ЕИ Проказа
Донецький національний технічний університет, 2007
12007
Використання кореляційного аналізу для побудови математичної моделі реактора селективного очищення аміаку
РА Радченко, ОІ Проказа
Матеріали XХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія 2019», 2019
2019
Автоматизированное управление технологическим процессом нейтрализации аммиачной селитры на основе теории реологических преобразований
ЕИ Проказа
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики …, 2017
2017
Automation Control of Technological Process of Neutralization of Ammonium Nitrate Based on Theory of Rheological Transitions
E Prokaza
Journal of Automation and Information Sciences, 2017
2017
РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕКТОВ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ОПОЗДАНИЕМ МЕТОДОМ КВАДРАТУР
ОІ ПРОКАЗА
Вимiрювальна та обчислювальна технiка в технологiчних процессах, 213-219, 2015
2015
Оцінювання стану здоровя людини за зміною температури тіла
ОІ Проказа, АВ Рябіченко, ЛІ Петросян
2015
Розрахунок перехідних процесів сар четвертого порядку методом квадратур
ОІ Проказа, КА Літвінов
2015
Математичні моделі діагностики здоровя людини за станом масообмінних процесів
ЙІ Стенцель, ОІ Проказа
НТУ" ХПІ", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20