Подписаться
Олена Проказа; Е.И. Проказа; О.І. Проказа; E. Prokaza
Олена Проказа; Е.И. Проказа; О.І. Проказа; E. Prokaza
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Researches of the system of neutralization process control in the production of ammonium nitrate on the basis of rheological transitions principles
I Stentsel, O Porkuyan, E Prokaza
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 12 (4), 2012
92012
Rheological model of mixing and transformation processes in multiphase medium
O Porkuian, O Prokaza, A Kutaiba
Metallurgical and Mining Industry 2, 52, 2015
72015
Основи теорії багатопараметричних об'єктів керування з реологічними переходами
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа
Науковий журнал «Технологічні комплекси», 2010
62010
Дослідження вимірювального контролю технологічних параметрів при реологічних перетвореннях хімічних процесів
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа
НТУ" ХПІ", 2011
52011
Реологічні моделі технологічного контролю параметрів з внутрішніми зв'язками у виробництві аміачної селітри
ОВ Поркуян, ЙІ Стенцель, ОІ Проказа
НТУ" ХПІ", 2010
52010
Modelling of diffusion processes in cracking reactor with aerosol nanocatalysis
O Porkuian, O Prokaza, K Alahmad Almou
Scientific journal of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 216, 2014
42014
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за …
ОО Ковальова
32018
Control of the process of vacuum gasoil catalytic cracking in terms of aerosol nanocatalysis technology
O Porkuian, O Prokaza, K Alahmad Almou
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 15 (3), 2015
32015
Rheological models of technological control of parameters with internal connections during production of ammonium nitrate. Visnyk of National Technical University “Kharkiv …
OV Porkuian, IІ Stentsel, OІ Prokaza
Power engineering and converter equipment, 21-28, 2010
32010
Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри
ОІ Проказа
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 142-147, 2015
22015
Нелінійні моделі багатопараметричних хімічних об’єктів керування з реологічними перетвореннями
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, ОІ Проказа, ОВ Кузнєцова
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток …, 2010
22010
Дослідження математичної моделі апарату нейтралізації у виробництві аміачної селітри
ОІ Проказа, ОВ Поркуян, ЙІ Стенцель
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (6 (47)), 19-21, 2010
22010
The use of superficial Love waves in automatic control systems for technological processes on the processing plants
OV Porkuian, EI Prokaza
Visnyk of the East-Ukrainian National University named after V. Dahl …, 2007
22007
Идентификация технологических объектов обогатительного производства на основе ортогональных моделей Гаммерштейн
ВС Моркун, ВС Моркун, ОВ Поркуян, ЕИ Проказа
Донецький національний технічний університет, 2007
22007
Automation Control of Technological Process of Neutralization of Ammonium Nitrate Based on Theory of Rheological Transitions
E Prokaza
Journal of Automation and Information Sciences, 2017
12017
Моделювання дифузійних процесів в реакторі крекінгу аерозольним нанокаталізом
ОВ Поркуян, ОІ Проказа, АК Алахмад
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
12014
Математичні моделі апарату нейтралізації за витратою аміачної селітри
ЙІ Стенцель, ОІ Проказа, ОВ Поркуян, КА Літвінов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць …, 2012
12012
Побудова математичних моделей випарної установки експериментально-статистичним методом
ОІ Проказа, ОВ Кузнецова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2022
2022
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікроконтролери та їх програмування»(для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності …
ОІ Проказа, ОВ Кузнецова
СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва синтетичного аміаку
ЙІ Стенцель, ОВ Поркуян, КА Літвінов, ТГ Сотнікова
СНУ ім. В. Даля, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20