Follow
Петров Олександр Васильович Petrov Oleksandr
Петров Олександр Васильович Petrov Oleksandr
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання CAE/CAD комплексу на базі MATLAB-SIMULINK та Компас 3D для проектування гідроапаратури нового покоління
ЛГ Козлов, ОВ Петров, АВ Петров
ВНТУ, 2005
72005
Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Петров, ДО Лозінський, ...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2007
62007
Дослідження характеристик мультирежимного клапана розподільника для гідроприводів мобільних робочих машин
ЛГ Козлов, ОВ Петров, ОЛ Гайдамак, АВ Петров
Вінницький державний аграрний університет; Асоціація спеціалістів …, 2007
62007
Формування величини зрівноважувального перепаду тиску в гідроприводі, чутливому до зміни навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника
ОВ Петров, ЛГ Козлов
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 179-184, 2012
52012
Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника
ОВ Петров, АВ Петров
ВНТУ, 2010
52010
Вплив параметрів переливного клапана на динамічні характеристики гідросистеми з LS-регулюванням
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, ОВ Петров
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 97-101, 2005
52005
Mathematical modeling of the operating process in LS hydraulic drive using MatLab GUI tools
O Petrov, A Slabkyi, I Vishtak, L Kozlov
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 52-62, 2020
42020
Improvement of the hydraulic units design based on CFD modeling
O Petrov, L Kozlov, D Lozinskiy, O Piontkevych
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 653-660, 2019
42019
Енергоощадний гідропривод, чутливий до навантаження, на базі мультирежимного паророзподільника
ЛГ Козлов, ОВ Петров
Промислова гідравліка і пневматика, 77-80, 2012
42012
Підвищення гідравлічного ККД приводів неповноповоротних екскаваторів
СГ Сергєєв, ЛГ Козлов, ОВ Петров, СГ Сергеев, АВ Петров
Луцький національний технічний університет, 2009
42009
Оптимізація конструктивних параметрів гідророзподільника для гідроприводів, чутливих до навантаження мобільних робочих машин
ЛГ Козлов, ЛВ Крещенецький, ОВ Петров, ЛВ Крещенецкий, ...
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2007
42007
Influence of the profile of longitudinal grooves of various depths on increasing static characteristics of radial gas bearings
IV Vishtak, OV Petrov, VI Savulyak, SI Sukhorukov
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1060 (1), 012011, 2021
32021
Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки
СІ Сухоруков, ОВ Петров, ДС Осiпов
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки …, 2011
32011
Вплив величин керуючих перепадів на динамічні характеристики гідроприводу, чутливого до навантаження
ЛГ Козлов, ОЛ Гайдамак, ОВ Петров, ВВ Брейнер, РА Музика, ...
Вінницький державний аграрний університет; Асоціація спеціалістів …, 2008
32008
Вибір параметрів зворотного зв’язку в гідроприводі, чутливому до навантаження
ЛГ Козлов, ОВ Петров
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 31-42, 2006
32006
Вплив параметрів зворотного зв'язку на динамічні характеристики гідроприводу з LS-регулюванням
ЛГ Козлов, ОВ Петров, АВ Петров
Хмельницький національний університет, 2005
32005
Mathematical modeling of the device for radial vibroturning
R Obertyukh, A Slabkyi, O Petrov, V Kudrash
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes …, 2020
22020
Аналіз сил, діючих на золотник переливного клапана мультирежимного гідророзподільника
ОВ Петров, ЛГ Козлов, ВЛ Луцик, ЄІ Мартинів
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 120-124, 2014
22014
Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, з довгими робочими гідролініями
ОВ Петров, ЛГ Козлов, ЖП Дусанюк, АВ Черниш
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
22014
Математичне моделювання просторового руху маніпулятора з урахуванням гідродинамічних процесів у гідророзподільнику мехатронного приводу
ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, ОВ Петров
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 134-141, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20