Follow
Иван Савчук
Иван Савчук
Институт сельского хозяйства Полесья
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
8. Савчук І.М. Виробництво тваринницької продукції в зоні техногенного навантаження / І.М. Савчук, Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко. – Житомир: Рута, 2014. – 372 с.
7. Савчук І.М. Злаково-бобові силоси в раціонах молодняку ВРХ /І.М. Савчук, Ю.І. Савченко, М.Г. Савченко, В.М. Степаненко// Агропромислове виробництво Полісся. – 2014. - № 7 …
6. Савченко Ю.І. Ефективність згодовування бугайцям природного мінералу сапоніту при виробництві яловичини в умовах Полісся України / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г …
4. Савченко Ю.І. Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в зоні Полісся України / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко [та ін]. - [Монографія …
3. Савченко Ю.І. Ефективність використання дерті люпину безалкалоїдного при відгодівлі бугайців у поліській зоні України / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, К.В …
2. Савченко Ю.І. Концентрація 137Cs і важких металів у яловичині за використання люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко …
1. Савченко Ю.І. Концентрація 137Cs і важких металів у свинині при її виробництві в зоні техногенного навантаження / Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, К.В. Гончарова …
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7