Підписатись
Олександр Васильович Олійник
Олександр Васильович Олійник
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ФФ Бутинець, СМ Лайчук, ОВ Олійник, ММ Шигун
Житомир: Рута 528, 358, 2006
3072006
Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія
ОВ Олійник
Житомир: ЖДТУ 1, 2008
1112008
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
852006
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку
ОВ Олійник
К.: Центр навчальної літератури 288, 2006
832006
Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання
НГ Міценко, ОІ Кумечко
Науковий вісник НЛТУ України 20 (9), 193-198, 2010
772010
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 159-166, 2009
542009
Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві:[монографія]
ОВ Олійник
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва 322, 2005
492005
Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ
ОВ Олійник
Лінгвістичні дослідження, 238-246, 2014
452014
Фінансово-кредитні важелі ефективного відтворення сільськогосподарського виробництва
ОВ Олійник
Облік і фінанси АПК, 21-26, 2005
342005
Культурологічний підхід як наукова основа розвитку теорії та практики педагогічної освіти
ОВ Олійник
Режим доступу: http://bibl. kma. mk. ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2006/50-37 …, 2006
332006
Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення інституційних основ функціонування податкової системи України
ОА Луценко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 374-380, 2012
312012
Методичні підходи визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції
ОВ Олійник, ІО Олійник
Економіка АПК, 61-68, 2008
312008
Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку
О Олійник
Економіка України, 65-73, 2005
292005
Класифікація витрат підприємства
ОВ Олійник
Вісник ЖІТІ 14, 146-152, 2001
262001
Формування фінансових результатів сільськогосподарського виробництва
ОВ Олійник
Економіка АПК, 52-57, 2003
232003
Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств
ОВ Олійник, ТВ Калашнікова
Економіка АПК, 49-53, 2013
212013
Паритет цін на фактори виробництва та тенденції економічного розвитку
ОВ Олійник, ТІ Олійник
Економіка АПК, 120-125, 2007
202007
Аналіз ринку кредитних послуг
О Олійник
Агробізнес сьогодні, 217, 2011
182011
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
О Олійник
Чернівці: Українська консалтингова мережа, 2007
182007
Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”
ОВ Олійник
За ред. проф. ФФ Бутинця–Житомир: ПП “Рута, 2003
182003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20