Людмила Вікторівна Кузнєцова
Людмила Вікторівна Кузнєцова
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки України
ЛВ Кузнєцова
Економічний простір, 107-115, 2008
352008
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи
ЛВ Кузнєцова, ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 264-271, 2012
342012
Кредитний менеджмент
ЛВ Кузнєцова
навч. посіб./ЛВ Кузнєцова.–Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007
242007
Ціноутворення в банківській справі
ЛВ Кузнєцова
підручник ЛВ Кузнєцова, ЛВ Жердецька.–Одеса:«Атлант, 2008
15*2008
Вплив фінансової глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції на розвиток банківської системи України
ЛВ Кузнєцова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
132007
Організація планування фінансової діяльності банку: монографія
ЛВ Кузнєцова, ЮК Маслов
Одеса: Пальміра, 2006
132006
Сутність та складові системи управління фінансами банку
ЛВ Кузнєцова
Науковий вісник НЛТУ України.–2009.-Вип 19, 82-89, 2009
11*2009
Сутність та основні складові системи управління фінансами банку
ЛВ Кузнєцова
Науковий вісник НЛтУ України 19 (9), 2009
92009
Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку
ЛВ Кузнєцова
Фінанси України, 86-94, 2009
72009
Банківська ліквідність в умовах розвитку інтеграційних процесі
ЛВ Кузнєцова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. НАН …, 2009
62009
Проблеми кредитування банками інноваційної діяльності підприємств
ЛВ Кузнєцова
Економіка і реґіон: зб. наук. праць/Полтавський НТУ імені Ю. Кондратюка, 73-80, 2007
52007
Сутність банківської ліквідності в умовах ринкової економіки
ЛВ Кузнєцова
Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць ОДЕУ, 147-151, 2005
42005
Розвиток національних банківських систем в умовах фінансової глобалізації
ЛВ Кузнєцова
Бізнес Інформ, 2, 2007
32007
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
НІ Яркова, ЛВ Кузнєцова
Економіка будівництва і міського господарства, 140-145, 2006
22006
Складові системи соціально-економічних індикаторів сталого розвитку міста
ЛВ Кузнєцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
12010
Составляющие системы социально-экономических индикаторов устойчивого развития города
ЛВ Кузнєцова
Экономика промышленности, 2010
12010
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
НІ Яркова, ЛВ Кузнєцова
Экономика строительства и городского хозяйства 2 (3), 139-145, 2006
12006
Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період
ОА Крижанівський, ЛВ Кузнєцова
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18