Подільський державний аграрно-технічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
State Agrarian and Engineering University in Podilya
Verified email at pdatu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Державне регулювання економіки : навчальний посібник
АМ Стельмащук
Тернопіль: ТАНГ, 2000
1772000
Перспективні технології виробництва молока
ММ Луценко, ВВ Іванишин, ВІ Смоляр
К.: Академія, 2006
702006
Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення
НА Мазур, МВ Місюк
Економіка АПК, 123-127, 2007
592007
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
ІМ Бендера
Наукметодцентр аграрної освіти, 2007
532007
Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК
ВВ Іванишин
Економіка АПК, 2010
432010
Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України
НА Мазур
Роль молоді у розвитку АПК України, 153, 2018
352018
Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: монографія
ВВ Іванишин
К.: ННЦ ІАЕ, 2011
332011
Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки : монографія
АД Чикуркова
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2010
322010
Ринок продукції скотарства: монографія
МВ Місюк
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
312012
Земля: власність, оренда, рента
ПІ Гайдуцький, АМ Стельмащук
К.: Урожай, 49, 1994
311994
Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва в АПК
АМ Стельмащук
К.: Урожай, 1990
311990
Екологічний моніторинг перспективних територій для включення в заповідну зону майбутнього Хотинського національного природного парку
РЮ Гаврилянчик, АВ Степась
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 90-92, 2008
292008
Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні
ВВ Іванишин
Економіка АПК, 3-8, 2005
282005
Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія
ІА Цвігун
Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2013
272013
Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах
АП Громик, ІМ Конет, МП Ленюк
Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2011
272011
Правові основи становлення соціального страхування в Україні
ІО Гуменюк
ІО Гуменюк, 2001
272001
Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу
ВВ Лаврук
Ефективна економіка, 2010
232010
Про державне регулювання розвитку галузі скотарства
МВ Місюк
Економіка АПК, 112-116, 2009
232009
Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні АПК
ВВ Іванишин
Економіка АПК, 42-44, 2003
232003
Мовна політика в Україні (кінець 50-х–початок 90-х рр. ХХ ст.)
Ж Шевчук
Дис. на здобут. наук. ступеня канд. іст. наук за спец 7 (01), 2001
232001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20