Кремень Василь Григорович
Кремень Василь Григорович
Президент Національної академії педагогічних наук України
Verified email at naps.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)
ВГ Кремень
Грамота, 2003
7052003
Філософія освіти ХХІ століття
ВГ Кремень
Урядовий кур’єр, 7-8, 2009
406*2009
Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору
ВГ Кремень
Педагогічна думка, 2009
3772009
Філософія людиноцентризму в освітньому просторі
ВГ Кремень
Т-во "Знання" України, 2010
3392010
Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум
ВГ Кремень
Грамота, 2007
3362007
Філософія освіти
ВГ Кремень
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія, 709-714, 2005
264*2005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Книга, 2005
2622005
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
В Кремень, Д Табачник, В Ткаченко
Arc-Ukraine, 1996
219*1996
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВГ Кремень, ВМ Ткаченко
Видавничий центр "ДрУк", 1998
182*1998
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Педагогічна думка, 2012
1602012
Болонський процес: зближення, а не уніфікація
ВГ Кремень
Дзеркало тижня, 15, 2003
1582003
Філософія управління
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Харків: НТУ ХПІ, 2008
1322008
Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Знання України, 2007
132*2007
Політологія: наука про політику : підручник
МІ Горлач, ВГ Кремень
Центр учбової літератури, 2009
1292009
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Юрінком Інтер, 2008
1172008
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства
В Кремень
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4-8, 2006
1142006
Категорії "простір" і "середовище": особливості модельного подання та освітнього застосування
ВГ Кремень, ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія…, 2013
100*2013
Освiта i наука в Українi - iнновацiйнi аспекти: Стратегiя. Реалiзацiя. Результати
ВГ Кремень
Грамота, 2005
1002005
Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи
ВГ Кремень
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз, 9-98, 2003
882003
Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи/Василь Григорович Кремень
ВГ Кремень
Трибуна, 2001
88*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20