Follow
Кремень Василь Григорович
Кремень Василь Григорович
Президент Національної академії педагогічних наук України
Verified email at naps.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)
ВГ Кремень
Грамота, 2003
9762003
Філософія освіти ХХІ століття
ВГ Кремень
Урядовий кур’єр, 7-8, 2009
582*2009
Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору
ВГ Кремень
Педагогічна думка, 2009
5622009
Філософія людиноцентризму в освітньому просторі
ВГ Кремень
Т-во "Знання" України, 2010
5142010
Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум
ВГ Кремень
Грамота, 2007
4462007
Філософія освіти
ВГ Кремень
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія, 709-714, 2005
391*2005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Книга, 2005
3882005
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Юрінком Інтер, 2008
2922008
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
В Кремень, Д Табачник, В Ткаченко
Arc-Ukraine, 1996
286*1996
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Педагогічна думка, 2012
2812012
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВГ Кремень, ВМ Ткаченко
Видавничий центр "ДрУк", 1998
242*1998
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область
В Андрущенко, М Баб’як, В ... Кремень
Видавництво Знання України, 2012
226*2012
Болонський процес: зближення, а не уніфікація
ВГ Кремень
Дзеркало тижня, 15, 2003
1832003
Категорії "простір" і "середовище": особливості модельного подання та освітнього застосування
ВГ Кремень, ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія…, 2013
172*2013
Політологія: наука про політику : підручник
МІ Горлач, ВГ Кремень
Центр учбової літератури, 2009
1662009
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства
В Кремень
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4-8, 2006
1642006
Філософія управління
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Харків: НТУ ХПІ, 2008
1612008
Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Знання України, 2007
161*2007
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін
ВГ Кремень
Європейські педагогічні студії, 13-23, 2015
1432015
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін
ВГ Кремень
Педагогічна газета, 2-3, 2014
1432014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20