Кремень Василь Григорович
Кремень Василь Григорович
Президент Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене naps.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)
ВГ Кремень
Грамота, 2003
7702003
Філософія освіти ХХІ століття
ВГ Кремень
Урядовий кур’єр, 7-8, 2009
476*2009
Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору
ВГ Кремень
Педагогічна думка, 2009
4072009
Філософія людиноцентризму в освітньому просторі
ВГ Кремень
Т-во "Знання" України, 2010
3642010
Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум
ВГ Кремень
Грамота, 2007
3602007
Філософія освіти
ВГ Кремень
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія, 709-714, 2005
298*2005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Книга, 2005
2962005
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
В Кремень, Д Табачник, В Ткаченко
Arc-Ukraine, 1996
227*1996
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВГ Кремень, ВМ Ткаченко
Видавничий центр "ДрУк", 1998
192*1998
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Педагогічна думка, 2012
1882012
Болонський процес: зближення, а не уніфікація
ВГ Кремень
Дзеркало тижня, 15, 2003
1662003
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Юрінком Інтер, 2008
1502008
Філософія управління
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
1472008
Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Знання України, 2007
147*2007
Категорії "простір" і "середовище": особливості модельного подання та освітнього застосування
ВГ Кремень, ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2013
126*2013
Політологія: наука про політику : підручник
МІ Горлач, ВГ Кремень
Центр учбової літератури, 2009
1242009
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства
В Кремень
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4-8, 2006
1242006
Освiта i наука в Українi - iнновацiйнi аспекти: Стратегiя. Реалiзацiя. Результати
ВГ Кремень
Грамота, 2005
1102005
Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації
ВГ Кремень
Педагогіка і психологія, 5-14, 2008
992008
Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи
ВГ Кремень
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз, 9-98, 2003
992003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20