Підписатись
Кремень Василь Григорович
Кремень Василь Григорович
Президент Національної академії педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в naps.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)
ВГ Кремень
Грамота, 2003
8482003
Філософія освіти ХХІ століття
ВГ Кремень
Урядовий кур’єр, 7-8, 2009
473*2009
Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору
ВГ Кремень
Педагогічна думка, 2009
4642009
Філософія людиноцентризму в освітньому просторі
ВГ Кремень
Т-во "Знання" України, 2010
4282010
Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум
ВГ Кремень
Грамота, 2007
4162007
Філософія освіти
ВГ Кремень
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія, 709-714, 2005
296*2005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Книга, 2005
2932005
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
В Кремень, Д Табачник, В Ткаченко
Arc-Ukraine, 1996
253*1996
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
Педагогічна думка, 2012
2242012
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Юрінком Інтер, 2008
2062008
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВГ Кремень, ВМ Ткаченко
Видавничий центр "ДрУк", 1998
205*1998
Болонський процес: зближення, а не уніфікація
ВГ Кремень
Дзеркало тижня, 15, 2003
1762003
Філософія управління
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
1582008
Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
Знання України, 2007
158*2007
Політологія: наука про політику : підручник
МІ Горлач, ВГ Кремень
Центр учбової літератури, 2009
1462009
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства
В Кремень
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4-8, 2006
1382006
Категорії "простір" і "середовище": особливості модельного подання та освітнього застосування
ВГ Кремень, ВЮ Биков
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2013
135*2013
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін
ВГ Кремень
Європейські педагогічні студії, 13-23, 2015
1162015
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін
ВГ Кремень
Педагогічна газета, 2-3, 2014
1162014
Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи
ВГ Кремень
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз, 9-98, 2003
1152003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20