Follow
Володимир Заколодяжний / Владимир Заколодяжный / Volodymyr Zakolodyazhnyy
Володимир Заколодяжний / Владимир Заколодяжный / Volodymyr Zakolodyazhnyy
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматична багаторівнева система збору та передачі інформації від МП РЗА різних виробників
ОС Яндульський, ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний, ДВ Настенко, ...
Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка …, 2010
52010
Науково‐дослідна практика здобувачів ступеня магістра. Організація, завдання та звітування
ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
12023
Релейний захист електричних мереж: електромеханічні та мікроелектронні пристрої РЗА: лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний, ВМ Хлистов
КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022
12022
Автоматичне введення резерву магістралі резервного живлення власних потреб атомної електростанції
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 2: 44-50., 2018
12018
Сумісне використання автоматизованих систем MicroSCADA та АСЗІ МП АРГОН в АСУ ТП
ОС Яндульський, ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.№ 1: 64-68., 2016
12016
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ РАЗОМ З ЛІНІЯМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В УКРАЇНІ
ОВ Прудкий, ВВ Заколодяжний
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2023
2023
Протиаварійна автоматика. Комп’ютерний практикум
ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Спецпитання з виробництва та розподілу електроенергії. Курсовий проект
ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Практика здобувачів ступеня магістра. Організація, завдання та звітування
ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Автоматизація енергоустаткування. Лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВМ Хлистов, ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Забезпечення пропускної здатності ліній електропередавання в умовах їх резервування
АО Омельчук, ВВ Заколодяжний
Збірник матеріалів конференції:" Енергетичний менеджмент: стан та …, 2023
2023
Програмне забезпечення мікропроцесорних пристроїв РЗА: лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Релейний захист та автоматизація енергосистем: системна автоматика: лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний, ВМ Хлистов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Системна автоматика. Електромеханічні та мікроелектронні пристрої системної автоматики. Лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний, ВМ Хлистов
КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022
2022
Релейний захист та автоматизація енергосистем: мікропроцесорні пристрої РЗА: лабораторний практикум
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РОЗПОДІЛЬНОГО ПУНКТУ 10 кВ
ОМ Гордін, ВВ Заколодяжний
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2020
2020
Проектування та експлуатація систем керування та протиаварійної автоматики електроенергетичних систем
ВВ Заколодяжний, АД Голота
2017
Релейний захист та автоматизація електричних систем
ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
2016
Совместное использование автоматизированных систем MICROSCADA и АССИ МП АРГОН в АСУ ТП
ОС Яндульський, ОО Дмитренко, ВВ Заколодяжний
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 64-68, 2016
2016
Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктно-орієнтовного програмування
ВВЗ Д.В. Настенко
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9323, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20